‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

AS 9100 Danışmanlık AS 9100 Belgesi Sertifikası Standardı  Nedir Nasıl Nereden Alınır Kim Verir?

AS EN 9100 Belgesi Sertifikası Havacılık Uzay ve Savunma Sanayi Firmaları Kalite Yönetim Sistemi Standardı  Nedir ?

As 9100 Standardı ; AS 9100 Havacılık  Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemleri, bu sektörde yaygın olarak kabul edilen ve havacılık uzay ve savunma endüstrisi için standartlaşmayı hedefleyen bir kalite yönetim sistemi standardıdır.

AS 9100 Standardına göre Kalite Yönetim Sistemini kuran ve uygulayan firmaların uluslararası akredite Belgelendirme kurumlarından AS 9100 Standart şartlarını karşıladıklarını göstermek için denetlenip denetim sonucunda aldıkları belgeye AS 9100 Belgesi veya AS 9100 Sertifikası denir. 

İlk uygulamalara Amerika da Otomotiv Mühendisleri Derneği ve Avrupa Birliğinde Avrupa Havacılık ve Uzay Endüstrileri tarafından Ekim 1999'da başlandı. Uluslararası Uzay ve Havacılık Kalite Grubu(IAQG) AS 9100 sertifikası için AS 9100 Havacılık  Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemleri standardını geliştirdi.

AS 9100 Havacılık  Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemleri standardı Avrupa ‘da EN 9100; Amerika ‘da AS 9100 ve Uzak Doğuda SJAC 9100 adıyla yayınlanmıştır.

AS EN 9100 Havacılık Uzay ve Savunma Sanayi Firmaları Kalite Yönetim Sistemi Standardının Amacı ve Hedefleri Nedir ?

AS 9100 Belgesi Standardının Amacı Nedir ?

AS 9100 belgesi Standardının amacı; Uluslararası havacılık uzay savunma sanayi firmaları arasında güvene dayalı dinamik işbirliğini kurmak ve devam ettirmek yoluyla, değer akışı boyunca, kalite iyileştirmeleri ve maliyet indirimleri konusunda teşvik etmektir.

AS 9100 Belgesi Standardının Hedefleri Nedir ?

AS 9100 Belgesinin Hedefleri

  • Havacılık, uzay ve savunma sanayi  kalite sistemlerinde ‘’yazılı olarak’’ ve ‘’uygulama olarak’’ ortak dili oluşturmak.
  • Hayatı olumlu yönde geliştirmek için bir sürekli iyileştirme süreci kurmak ve uygulamak (Örneğin; sektörel beklentiler, yalın üretim, performans göstergeleri v.b)
  • Havacılık, uzay ve savunma sektöründeki en iyi uygulamaları paylaşacak yöntemleri oluşturmak
  • Teşvikleri, düzenleyiciler, devlet kurumları ve diğer sektör paydaşlarıyla koordine etmek.

AS 9100 Standartları Nelerdir ? 

AS EN 9100 Havacılık, Uzay ve Savunma organizasyonları için gereklilikler
AS EN 9110 – Bakım kuruluşları için Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri
AS EN 9120 - Depolayıcı ve dağıtıcılar için Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri

AS 9100 Belgesi Sertifikası Nasıl Nereden Alınır Kim Verir? 

AS 9100 Belgesi Sertifikası almak isteyen havacılık uzay ve savunama sanayi firmaları aşağıda belirtilen süreci takip etmeleri gerekir. 

AS 9100 Belgesi Danışmanlık Eğitim Firmasından hizmet alarak AS 9100 Standardının maddelerine uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kurulum çalışması yapılmalı ve AS 9100 Kalite Sistem dokümanları hazırlanmalıdır. 

AS 9100 Havacılık Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi Standardına göre sistemi kurup dokümante ettikten sonra Sistemi uygulamaları ve gerektiğinde dokümanlarda revizyonlar yapmaları gerekmektedir.

Sistem kurulup uygulanmalar ile ilgili kayıtlar oluştuktan sonra akredite olmuş AS 9100 belgelendirme kuruluşlarına müracaat ederler. 

Belgelendirme Kurumlarının AS 9100 Havacılık Uzay ve Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemi standardına göre yaptıkları denetimler neticesinde herhangi bir uygunsuzluk yok ise AS 9100 Belgesi Sertifikası alınır.

ICTSERT Danışmanlık olarak AS 9100 belgesinin alınmasında  en baştan belge alıncaya kadar bütün süreç ile ilgili Danışmanlık Eğitim hizmeti verilmekte ve AS 9100 standartlarına uygun Kalite Yönetim sistemi kurulmaktadır. 

ICTSERT Danışmanlık AS 9100 Belgesi alacak firmalara aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütmektedir. 

AS 9100 Danışmanlık Faaliyet Adımları

1. AS 9100 Mevcut Durum Analizi 
ICTSERT tarafından proje uygun bir AS 9100 Danışmanı atanır.
AS 9100 Danışmanı Üst Yönetim ile görüşme, Firmanın  mevcut yapısının durumunun analiz edilir.  Firmanın yaptığı faaliyetler hakkında görüşler alınır. Kalite Ekibinin Belirlenir  ve ataması yaptırılır.
AS 9100 Danışmanlık Eğitim İş Programının Yapılır
Eğitim Danışmanlık tarihlerin belirlenir ve AS 9100 Danışmanlık İş Programının hazırlanır ve  karşılıklı onaylanır.
2. AS 9100 Eğitimlerin Verilmesi
AS 9100 Danışman ve Eğitmenleri aşağıdaki eğitim konularında firma Kalite Ekibine eğitimler verir.
AS 9100 Temel Eğitimi
AS 9100 Dokümantasyon Eğitimi
3. Yönetimin Ve Organizasyon  Yapısının İncelemesi 
Firmanın organizasyonunun kontrol edilir. Organizasyon içerisinde pozisyonların belirlenir ve belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılır ve Yönetim Temsilcisinin belirlenir, Kalite Politikasının, Vizyon ve Misyon belirlenir Kalite Hedeflerin gözden geçirilir ve eksikliklerin tamamlanır Organizasyondaki personelin nitelikleri, görev yetki ve sorumlulukları gözden geçirilir ve eksiklikleri tamamlanır.
4. AS 9100 Kalite Yönetim Sistemi Proseslerin Belirlenmesi 
Firmadaki Departman Sorumluları ile görüşmeler yapılır faaliyetler ve işleyiş hakkında bilgi alınır Proseslerin izlenmesi ile ilgili metotların gözden geçirilir ,ana prosesleri belirlenir. Belirlenen proseslerin dokümante edilme şekil ve yönteminin gözden geçirilir ve dokümantasyonu yapılır
5. AS 9100 Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarının Hazırlanması 
AS 9100 Standardının zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü prosedürlerin belirlenir gözden geçirilir ve eksikliklerin tamamlanır. Doküman Kontrol Prosedürünün gözden geçirilir, değişikliklerin değerlendirilmesi ve dokümante edilir Kayıtların Kontrol Prosedürünün gözden geçirilir, değişikliklerin değerlendirilmesi ve dokümante edilir Uygun Olmayan Ürünün Kontrol Prosedürünün gözden geçirilir, değişikliklerin değerlendirilmesi ve dokümante edilir Düzeltici ve Önleyici Prosedürünün gözden geçirilir, değişikliklerin değerlendirilmesi ve dokümante edilir İç Tetkik Prosedürünün gözden geçirilir, değişikliklerin değerlendirilmesi ve dokümante edilir
Prosesler ve AS 9100 Standardının ön gördüğü (Üretim Planlama, Proje Yönetimi, Risk Yönetimi, Konfigürasyon Yönetimi,  İş Transferinin Kontrolü) ilişkin kayıt ortamı, form vb. belirlenir , eksikler giderilir Bütün süreçlere ait hizmet gerçekleştirmeye yönelik operasyon, izleme ölçme, talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların gözden geçirilir ve eksiklikleri giderilir, AS 9100 Kalite Yönetim Sistemine ait El Kitabının gözden geçirilir ve eksiklikleri tamamlanır.
6. AS 9100 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Onayı 
Hazırlanan tüm dokümanların ilgili sorumlusu tarafından kontrol edilir, gözden geçirilir ve onaya sunulur,  Tüm dokümanlar onaylandıktan sonra uygulamalar başlar ve Dokümanlar ilgililere dağıtımının yapılır.
7. AS 9100 Uygulamalarının Yapılması Ve Kayıtların Oluşturulur
Dış Kaynaklı kullanılan mevzuatlar yönetmeliklerin tespiti ve izleme kayıtları oluşturulur Kayıtların saklanma süreleri ve muhafazası ile ilgili metotların uygulanır ve kayıtları tutulur,  Arşiv ortamının ve uygulamalara ilişin kayıtların değerlendirilmesi Vekalet sistemine ilişkin kayıtların değerlendirilmesi ve/veya oluşturulur Tedarikçilerinin performans değerlendirme kriterlerinin belirlenir ve değerlendirmelere ilişkin kayıtların oluşturulur Tüm birimlerin belirlenen Prosedür ve Proseslerinde belirtilen kayıtlarının oluşturulur Üretim Planlama ile ilgili Kayıtların oluşturulur Proje Yönetimi ile ilgili kayıtların oluşturulur Risk Yönetim Sistemi ile ilgili kayıtların oluşturulur Konfigürasyon Yönetimi ile ilgili Kayıtların Oluşturulur İş Transferinin Kontrolü ile ilgili Kayıtların Oluşturulur Kalibre edilecek izleme ölçüm cihazları varsa Kalibrasyon işlemlerinin bilgilerinin verilmesi ve kayıtlarının oluşturulur Müşteri memnuniyeti ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması Personel anketlerinin yapılır ve personelin görüş öneri ve isteklerinin alınması Personel görüş öneri ve isteklerinin değerlendirilmesi ve gelişmelerin gözlenmesi Eğitim etkinlik değerlendirme metotlarının tespiti ve uygulamaların yapılır Çalışanların performans ölçme kriterlerinin tespiti ve uygulamaların yapılarak gerekli verilerin elde edilir Veri analizi ve istatistik çalışmaların yapılır ve sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenir Uygun olmayan hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılır Diğer proseslerle ilgili etkin bir Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması yapılır ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması Yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilir
8. AS 9100 İç Tetkiklerin Yapılması 
İç Tetkik Planının yapılır ve duyurulur. İç tetkikçi olarak göre yapacak Personele İç Tetkik Eğitimi verilir. İç denetimlere ilişkin soru listelerinin oluşturulur İç Denetimlerin yapılır ve raporlanır Gerekli Düzeltici Faaliyetlerin açılır, Takip denetimleri yapılır ve uygunsuzluklar kapatılır.
9. AS 9100 Sisteminin Üst Yönetim Tarafından Gözden Geçirmesi 
Kalite Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilir YGG toplantısı yapılır ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilir.
10. AS 9100 Belgelendirme Başvurusu Ve Denetim 
Belgelendirme denetiminden önce firma uzmanlarımızın firmayı denetlemesi ve eksikliklerin tespiti (Ön tetkik) Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmalar yapılır Başvuru yapılır ve denetim günü alınır Belgelendirme Denetimi yapılır Belgelendirme sonrası eksikliklere ilişkin Düzeltici Faaliyetlerin yerine getirilir ve AS 9100 Belgesi Sertifikası alınır.