‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

Çevre Atık Beyan Danışmanlık Hizmetlerimiz Atık Beyanı Nedir Çeşitleri Nelerdir  Nasıl  Ne zaman Hangi Tarihlerde yapılır Süresi Nedir?

Çevre Atık Beyan Danışmanlık Hizmetlerimiz Nedir ?

ICT SERT Çevre Danışmanlık Eğitim Mühendislik olarak tecrübeli Çevre Mühendislerimiz ve Çevre Görevlilerimiz ile firmanız da Çevre Kanunu ve Çevre Kanununca Alınması Gerekli İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında  Çevre Atık Beyanlarının yapılmasının zorunlu olduğu firmalara  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi ile  Çevre Atık Beyanı Danışmanlık  hizmetleri vermekteyiz. 

Atık Beyanı Nedir? Çeşitleri Nelerdir ?

Atık beyanı tesislerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çevreye kirletici vasfı olan atıkların Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının yazılım sistemi üzerinden bildirilmesidir. 

Atıklar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.

Tehlikeli Atık

• Pil ve Akümülatörler

• Atık Yağlar

• Ağır Metal İçeren Atıklar

• Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde ”*” işareti ile belirlenmiş atıklar 

Tehlikesiz Atık

• Evsel Atıklar

• Ambalaj Atıkları

• Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde ”*” işareti ile işaretlenmemiş atıklar 

Tıbbi Atıklar

• Tehlikeli Tıbbi Atıklar

• Tehlikesiz Tıbbi Atıklar 

Atık Beyanları Nasıl  Ne zaman Hangi Tarihlerde yapılır ? Süresi Nedir?

Atık Beyanları yıl içerisinde aşağıdaki aylarda yapılır.  

Şubat Ayında Yapılan Atık Beyanları Nedir Nasıl Yapılır? 

Atık Yağ Beyanı ;

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereğince; atık yağ üreticileri tarafından EK-2'de yer alan Atık Yağ Beyan Formunun doldurularak bir önceki yıla ait atık yağ çıkışlarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilerek Atık Beyanı Yapılır. 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğince; yağ üreticileri tarafından, EK-3'de yer alan Yağ Beyan Formunun doldurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmesi ile Atık Beyanı Yapılır. 

Ambalaj Atıkların Beyanı ;

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince; ambalaj üreticileri tarafından; bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar için aynı yönetmelik  Ek4'te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunun, piyasaya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajlar için ise yine aynı yönetmelik Ek-5'te yer alan Piyasaya Süren üreticilerin, Müracaat Formunun elektronik yazlım programı üzerinden doldurularak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilmesi ile Atık Beyanı Yapılır. 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğince; ambalaj tedarikçileri tarafından; bir önceki yıl tedarik ettiği ambalajlan için aynı yönetmelik Ek-6'da yer alan Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunun, elektronik yazılım programı üzerinden doldurularak, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirilmesi,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğince; ambalajı piyasaya sürenler tarafından, miktarına bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürdüğü, ithal ettiği, ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunun elektronik yazılım programı üzerinden doldurularak gönderilmesi ile Atık Beyanı Yapılır. 

Lastik Atık Beyanı ;

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğince; kaplamacılar tarafından, kaplanan ve/veya kaplanamayacak durumda olan lastik miktarıyla ilgili kayıtların EK-3'te yer alan kaplamacılar müracaat formu ne birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesi ile Atık Beyanı Yapılır. 

Elektrikli Ve Elektronik Eşya Üreticileri tarafından; Elektrikli Ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik gereğince, EK-3'te yer alan uygunluk beyan formunun doldurularak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmesi 

Ozon Tabakasını incelten Maddelerin Azaltılmasına ilişkin Yönetmelik gereğince; ozon tabakasını incelten kontrol altına alınmış herhangi bir maddeyi saf veya karışım halinde ithal edenler tarafından, aynı yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan formu doldurarak bir önceki yıla ait bilgilerini Çevreve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmesi, 

Mart Ayında Yapılan Atık Beyanları Nedir Nasıl Yapılır ?

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince;  atık üreticileri tarafından; bir önceki yıl çıkışları yapılan tehlikeli atıklara ait bilgileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan web tabanlı programı kullanarak beyanlarının yapılması, onaylanması ve çıktılarının alınması 

Aralık  Ayında Yapılan Atık Beyanları Nedir Nasıl Yapılır?

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre; mülki amirlerce; il sınırları içinde oluşan toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atıkların miktarı ile ilgili bilgilerin sağlık kuruluşlarından ve belediyelerden temin edilip, değerlendirilmesi ve yılsonunda rapor halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre;  tıbbi atık üreticilerinin, oluşan ve düzenli olarak kayıt altına alınan tıbbi atık miktarlarının Valiliğe bildirilmesi,

Derin deniz deşarjı parametre ölçüm ve analizleri izleme sonuçlarının, Bakanlıkça yetki verilen kurum kuruluş laboratuvarlar tarafından Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerine yazılı ve elektronik ortamda sunulması.