‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

49662416

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

Katılım Ön Koşulu

Bu eğitim programı için her hangi bir ön koşul gerekmemekle birlikte; katılımcıların en az lise ve dengi okul mezunu olması, eğitimden elde etmek istenilen fayda da önemli bir faktördür.

Eğitim İçeriği

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Rolü

  • Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş Yelpazesi
  • İnsan Kaynaklarının Temel İlkeleri
  • Değişen dünyada İnsan Kaynaklarının Stratejik Rolü
  • Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması ve Esasları
  • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çevresel Etkiler
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hukuk

  • İş Hukukunun Kaynakları
  • İş Hukukunun temel kavramları
  • İş Sözleşmeleri ile işverenlerin ve işgörenlerin temel sorumlulukları
  • İşin düzenlenmesi
  • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
 • Özlük İşlemleri

 • İnsan Kaynakları Planlaması

  • Bilgi toplama ve analiz
  • İşgücü talebini öngörülmeme
  • İşgücü arzını öngörülmeme
  • Bütçeye uyarlama
  • Kontrol ve değerlendirme
 • İş Analizi ve İş Tanımları                                   

  • İş Analizi
  • İş Analizinde Adımlar
  • İş Analizinde Bilgi Toplama Yöntemleri
  • İş Tanımlarının Oluşturulması
  • İş Analizler ve Norm Kadro Çalışması
 • Personel Seçme ve İşe Alım Süreci

  • İş gören Tedariki
  • Şirketlerde İnsan Gücü İhtiyacını Belirleme
  • İşgücü Temin Kaynakları
  • İş İlanları Hazırlama
  • Personel Seçme ve İşe Alım Süreci
  • İş Örnekleri ve Simülasyon
 • Mülakat ve Mülakat Teknikleri

  • Mülakat Çeşitleri
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
  • Mülakat Aşamaları
  • Mülakatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Notlar
  • Mülakat Sonrası Değerlendirme ve Analiz
 • Yetkinliklere Dayalı Eğitim ve Geliştirme

  • Rekabet üstünlüğü sağlamada Eğitimin Rolü
  • Eğitim Departmanlarının Yapılandırılması
  • Oryantasyon Eğitimi
  • Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenme Süreci ve Yöntemler
  • Eğitim Planı ve Bütçesi
  • Eğitim Yöntemleri
  • Eğitim Etkinliğinin Ölçümlenmesi
  • Yetişkin Eğitimi
  • Rotasyon Programı
 • Performans Yönetimi ve Değerlendirmesi

  • Performans Yönetimi ve Koçluk
  • Performans Yönetimi Süreçlerinin Basamaklandırılması
  • Performans Değerleme Modelleri
  • Değerlendirme Sürecinde Yapılan Hatalar
  • Geri Bildirim Görüşmeleri
  • Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanımı
 • Kariyer Yönetimi ve Geliştirme

  • Kariyer ile İlgili Kavramlar
  • Kariyere Farklı Taraflar Açısından Bakış
  • Kariyer Danışmanlığı
  • Kariyer Geliştirme Programları ve Eğitim
 • Ücret Yönetimi

  • Ücretin önemi
  • Ücret ve maaş yönetiminin programlanması
  • Bireysel ücretin belirleyicisi
  • Performansa dayalı ücret sistemleri
  • Piyasa ücret araştırması
  • Bireysel ücretin belirlenmesi
  • Uluslar arası ücret ve maaş yönetimi
 • Ödül ve Prim Sistemleri

 • Sendika Yönetim İlişkisi

  • Sendikanın işlevleri
  • İşçilerin sendikaya üye olmalarının nedenleri
  • Sendikaların örgütlenmesi ve yapısı
  • Sendikanın İKY üzerindeki etkisi
  • Organizasyonda Delegasyon ve Önemi
  • Delegasyon
  • Neden Önemli
  • Neden Delege Etmek Zor
  • Çalışanların Motivasyonunu Geliştirme Programları

 

Amaç

Bu eğitim programı tamamlandığında katılımcılar;

İnsan kaynakları Yönetiminin tüm süreçlerine hakim olabilecek,

İnsan Kaynakları stratejik planlama sürecinden iş sözleşmesi sona erdirilmesine kadar olan bütün süreci yönetebilecek

Katılımcılar işgören ve işveren ihtiyaçlarını analiz edebilecekler,

Kimler katılmalı?

 • En az lise ve dengi bir okuldan mezun olan,
 • Firmaların insan kaynakları departmanında çalışmak isteyen,
 • İnsan Kaynakları departmanında çalışan ama uygulama konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan ve kendilerini geliştirmek isteyen kişiler,
 • Aldığı eğitimi bu alanda verilen en geçerli sertifika ile belgelendirmek isteyenler,

Başarı Göstergesi

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara BAŞARI SERTİFİKASI, diğerlerine KATILIM SERTİFİKASI verilmektedir.

Eğitimciler Hakkında Bilgi

Eğitimcilerimiz Konularında Eğitim hizmetini verebilecek yeterlilikte uzmanlardır.

Gizlilik

Firmamız ,katılımcılara ait erişilen bilgi ve belgelerin gizliliğine azami önem vermektedir.

Eğitim Yöntemi

Eğitimcilerimiz, Eğitimlerde, teori ve örnek uygulamayı içerecek şekilde eğitim vermektedir.

Değerlendirme

Eğitim esnasında yapılan uygulamalar ve eğitim sonu yazılı sınav sonuçları ve eğitimcilere ait katılımcıların değerlendirmeleri ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olacak şekilde göz önünde bulundurularak ,eğitimin etkinliği ölçülmektedir.

SÜRE:  52 SAAT