‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

ISO 14064 Sera Gazı Standartları Nedir Nelerdir ISO 14064-1 ISO 14064-2 ISO 14064-3 Standardı Nedir İzleme Raporlama Mevzuatından Farkı Nedir  Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir? 

ISO 14064 Standartları Nedir Nelerdir ?

ISO 14064 Sera Gazı Standartları Sera Gazı İzleme Raporlama ve Doğrulama Geçerli Kılma Standartları olarak yayınlanan Uluslar arası ilk standartlardır.

ISO 14064 Standartları 3 standarttan oluşan bir Standart ailesidir.

 • ISO 14064-1 Sera Gazları – Bölüm 1: Sera Gazı Emisyonlarının Ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına Ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz Ve Özellikler Standardı
 • ISO 14064-2 Sera Gazları - Bölüm 2: Sera Gazı Emisyon Azaltmalarının Veya Uzaklaştırma İyileştirmelerinin Proje Seviyesinde Hesaplanmasına, İzlenmesine Ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz Ve Özellikler Standardı
 • ISO 14064-3 Sera Gazları – Bölüm 3: Sera Gazı Beyanlarının Doğrulanmasına Ve Onaylanmasına Dair Kılavuz Ve Özellikler Standardı

ISO 14064-1 Standardı Nedir ?

ISO 14064 Sera Gazı  Standart ailesinin en çok kullanılan Standardıdır. Sera Gazı İzleme ve Raporlama Standardıdır ve Ülkemizde şu anda uygulanan Sera Gazı İzleme ve Raporlama Yönetmelik ve Tebliğlerinden bazı farklılıklar içerse de hemen hemen kullanım amacı Tesislerden istediği Sera Gazı İzleme Sisteminin kurulması ve Raporlanmasına dair kılavuzluk  yapan standarttır. 

ISO 14064-1 Standardı Ülkemizde Uygulanan Sera Gazı Mevzuatlarından farkları Nedir Nelerdir ?

ISO 14064-1 Standardı Ülkemizdeki İzleme ve Raporlama Mevzuatının aksine Kademeye Dayanmayan bir İzleme ve Raporlama Sistemi Ortaya Koymaktadır.

Tesis Sınırları Ülkemizdeki Mevzuatta kesin çizgilerle belirtilmiş olup ISO 14064-1 Standardında Tesis Sınırları Belirlenmesi esnektir.

Ülkemizde uygulanan Sera Gazı İzleme ve Raporlama Mevzuatı Tesislerin Sadece CO2, N2O ve PFC sera gazlarının izlenmesini ve raporlanmasına imkan verir iken ISO 14064-1 Standardı bütün sera gazlarının izlenmesi ve raporlanmasını istemektedir.

Ülkemizdeki Sera Gazı İzleme ve Raporlama Mevzuatı tesislerin direk emisyonlarının izlenmesi ve raporlanmasını ister iken ISO 14064-1 Standardı direk emisyonların yanı sıra kaçak sera gazı emisyonları, enerji kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının da izlenmesi ve raporlanmasını istemektedir.

ISO 14064-1 Standardı sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik faaliyetleri şart koşar iken Ülkemizdeki Sera Gazı İzleme ve Raporlama Mevzuatı sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik herhangi bir şartı yoktur.

ISO 14064-2 Standardı Nedir ?

ISO 14064-2 Standardı  Sera Gazı Emisyonlarını azaltacak Projelerin hesaplanması ve raporlanmasını içeren bir sera gazı standardıdır. ISO 14064-2 Standardı   dünyada sera gazı azaltma ile ilgili projelerin kısıtlı olması sebebiyle a kullanılan bir Sera Gazı Standardıdır.

ISO 14064-3 Standardı Nedir ?

ISO 14064-3 Standardı  ISO 14064-1 Standardına göre izleme ve raporlama sisteminin veya ISO 14064-2 Standardına göre Sera Gazı  Emisyonlarının azaltılmasına yönelik Projelerin doğrulanması ve geçerli kılınmasına yönelik rehberlik eden bir standarttır.

ISO 14064 Sera Gazı Envanterlerinin İzlenmesi ve Raporlanması Danışmanlık Hizmetleri

ICTSERT olarak ISO 14064-1 Standardına göre  Sera Gazı İzleme ve Raporlama Danışmanlık Hizmetleri vermekteyiz.

 ISO 14064-1 Standardına göre Şirketlerin Sera Gazı Envanterleri ile ilgili izleme ve raporlama ve dokümantasyonu konusunda Danışmanlık Eğitim Hizmetlerini  Uzman Danışmanlarımız eşliğinde aşağıdaki sıralanan taslak danışmanlık faaliyetleri ile vermekteyiz.

ISO 14064-1 Danışmanlık Faaliyetleri

 1. PROJE BAŞLANGICI
  1. İş Planının hazırlanması , İş Planının  onayı
 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ
  1. Sera Gazı salınımı ve uzaklaştırılması ile ilgili alt yapı ,kaynaklar vb. şartların değerlendirilmesi
 3. SERA GAZI ENVANTER TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ
  1. Kuruluş sınırlarının belirlenmesi ve dokümante edilmesi
  2. Faaliyet sınırlarının belirlenmesi ve dokümante edilmesi
  3. Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının hesaplanması metotlarının belirlenmesi ve dokümante edilmesi
 4. SERA GAZI ENVANTER BİLEŞENLERİ
  1. Sera gazı emisyonları ve uzaklaştırmaları metotlarının belirlenmesi ve dokümante edilmesi
  2. Sera gazı emisyonlarını azaltmak veya sera gazı uzaklaştırmalarını artırmak için kuruluş seviyesindeki faaliyetler ile ilgili metotların belirlenmesi dokümante edilmesi ve uzaklaştırma planlarının hazırlanması
  3. Temel yıl sera gazı envanteri ile ilgili Temel yılın seçimi ve belirlenmesi, Sera gazı envanterinin yeniden hesaplanması metotlarının dokümante edilmesi ve raporlanması
  4. Belirsizliğin değerlendirilmesi ve azaltılması ile ilgili metotların belirlenmesi ve dokümante edilmesi
 5. SERA GAZI ENVANTERİ KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
  1. Sera gazı bilgi yönetiminin Kurulumu  bilgi yönetim prosedürlerinin doküamnte edilmesi ve uygulatılması
  2. Sera gazı doküman ve Kayıt Yönetim Sisteminin oluşturulması prosedürlerin oluştutulması ve uygulatılması
 6. SERA GAZININ RAPORLANMASI
  1.  Sera gazı raporunun planlanması
  2. Sera gazı raporunun içeriğinin oluşturulması ve sisteme entegrasyonu
 7. DOĞRULAMA BAŞVURUSU ve SERA GAZI DOĞRULAMA SİSTEMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
  1. Doğrulama denetiminden önce firma uzmanlarımızın firmayı denetlemesi ve eksikliklerin tespiti (Ön tetkik)
  2. Doğrulama kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması
  3. Başvurunun yapılması ve denetim günün alınması
  4. Sera gazı doğrulama sisteminin kriterlerinin belirlenmesi
  5. Sera gazı doğrulama sisteminin Yetkinliğinin belirlenmesi
  6. Sera gazı doğrulama sürecinin dokümante edilmesi
  7. Sera gazı doğrulama beyanın oluşturulması
  8. Doğrulamanın yapılması
  9. Doğrulama sonrası eksikliklere ilişkin Düzeltici Faaliyetlerin yerine getirilmesi