‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

ISO 16949 Danışmanlık Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Sertifikası Standardı Nedir Nasıl Nereden Alınır ?

ISO 16949 Belgesi Sertifikası Nedir ? 

iso 16949 Belgesi Sertifikası Otomotiv ve otomotiv yedek parça imalatçılarının iso 16949 Standardına göre oluşturdukları sistem uluslararası belgelendirme kurumlarının denetleyip verdiği belgeye sertifikaya iso 16949 belgesi veya iso 16949 sertifikası denir.

iso 16949 Otomotiv Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Kuruluşun iso 16949 Otomotiv Kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması, çeşitli ihtiyaçlardan, özel hedeflerden, sunulan ürünlerden, çalışılan proseslerden ve kuruluşun büyüklüğü ve yapısından etkilenir.

 iso 16949 Otomotiv Kalite yönetim sisteminin yapısındaki tek tipliliğin veya dokümantasyonunun tek tipliliğinin uygulanması bu standardın amacı değildir. iso 16949 Otomotiv Kalite yönetim sistemi standardında belirtilen kalite yönetim sistemi şartları, ürün şartlarını tamamlayıcıdır.

“Not“ olarak belirtilen bilgiler anlaşılmada rehberlik sağlamak veya bağlantılı şartların açıklığa kavuşturulması içindir. iso 16949 Otomotiv Kalite yönetim sistemi standardı, belgelendirme kuruluşları da dahil olmak üzere, iç ve dış taraflarca kuruluşun müşteri, mevzuat ve kuruluşun kendi şartlarını karşılamadaki yeterliliğini değerlendirmek için kullanılabilir.

ISO 16949 Belgesi Sertifikası Nasıl Nereden Alınır ? 

ISO 16949 Belgesini Sertifikasını almak için öncelikle ISO 16949 Belgesi Danışmanlık Firması ile anlaşıp  ISO 16949 standardıyla uyumlu bir Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması gerekir.

ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi oluşturulup uygulandıktan sonra uluslara arası akredite belgelendirme kurumları ile anlaşıp kurulan kalite sistemi denetlenir ve ISO 16949 standardına uygun bir kalite sistemi var ise belgelendirme kurumu tarafından ISO 16949 Belgesi sertifikası verilir.

ICTSERT ISO 16949 Belgesi almak isteyen Otomotiv Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve ISO 16949 belgesinin alınması için danışmanlık eğitim hizmetleri vermektedir.

ISO 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Standardı Bölümleri Maddeleri Nedir Nelerdir ?

ISO 16949 Standardının Kapsamı Nedir ?

iso 16949 Otomotiv Kalite yönetim sistemi standardı, bir kuruluşun;
a) Müşteri şartlarını ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı olduğu,
b) Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için, prosesler de dahil olmak üzere, sistemin etkin uygulanması yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yöneldiği durumlarda kalite yönetim sistemi için şartları kapsar.

Not:
ISO 16949 Standardında “ürün“ terimi, yalnızca müşteri için amaçlanan veya müşteri tarafından talep edilen ürüne uygulanır.
ISO 16949 Standardı, ISO 9001 ile birlikte otomotiv ile ilgili ürünlerin tasarımı ve geliştirmesi, üretimi ve uygun olduğunda montaj ve servisi için kalite yönetim sistemi şartlarını tanımlar. ISO 16949 Standardı, üretim ve/veya servis için müşteri tarafından belirlenen parçaların imal edildiği kuruluş tesislerine uygulanabilir. Destek fonksiyonları, ister tesis içinde veya dışında (örneğin tasarım merkezleri, şirket merkezleri ve dağıtım merkezleri gibi) olsun, tesisi desteklediği için tetkiklerin bir parçasını oluşturur fakat bu ISO 16949 Standardına göre kendi başına bir belgeye sahip olamaz.
ISO 16949 Standardı tüm otomotiv tedarik zincirine uygulanabilir.

ISO 16949 Standardının Uygulama Alanı Nedir ?

ISO 16949 Standardının  bütün şartları genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürünlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu standardın bazı şartları, kuruluşun ve ürünün yapısı nedeniyle uygulanamadığında, bu durum bir “hariç tutma” olarak düşünülebilir. Hariç tutmaların yapıldığı yerlerde, ISO 16949 Standardında uygunluk iddiaları, bu hariç tutmalar Madde 7’deki şartlarla sınırlandırılmadıkça ve bu hariç tutmalar kuruluşun, müşteri şartlarını ve yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan ürün üretme yetenek ve sorumluluğunu etkilememesi sağlanmadıkça kabul edilemez. ISO 16949 Standardı için hariç tutmalar, kuruluşun ürün tasarımından ve geliştirmesinden sorumlu olmaması durumunda yalnız 7.3 ile sınırlıdır. İzin verilen hariç tutmalar imalat prosesi tasarımını içermez.

 

ISO 16949 Standardının Maddeleri İçeriği Bölümleri Nedir ?

0 Giriş
0.1 Genel
0.2 Proses yaklaşımı
0.3 ISO 9004 ile ilişkiler
0.4 Diğer yönetim sistemleriyle uyumluluk
0.5 Bu teknik şartnamenin amacı
1.Kapsam
1.1 Genel
1.2 Uygulama
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve Tarifler
3.1 Otomotiv sanayi için terimler ve tanımlar
4 Kalite yönetim sistemi
4.1. Genel Gerekler
4.1.1. Genel Gerekler –
EK 4.2. Dokümantasyon Gerekleri
4.2.1. Genel
4.2.2. Kalite El Kitabı
4.2.3. Doküman Kontrolü
4.2.3.1. Mühendislik Spesifikasyonları
4.2.4 Kalite Kayıtların Kontrolü
4.2.4.1. Kayıtların Arşivlenmesi
4.2.4.1.. Kayıtların Arşivlenmesi
5.0. Yönetimin Sorumluluğu
5.1. Yönetimin Taahhüdü
5.1.1. Süreç Etkililiği
5.2. Müşteri Odaklılık
5.3. Kalite Politikası
5.4. Planlama
5.4.1. Kalite Hedefleri
5.4.1.1. Kalite Hedefleri –
EK 5.4.2. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması
5.5. Sorumluluk, Yetki ve İletişim
5.5.1. Sorumluluk ve Yetki
5.5.1.1. Kalite Sorumluluğu
5.5.2. Yönetimin Temsilcisi
5.5.2.1. Müşteri Temsilcisi
5.5.3. İç İletişim
5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.6.1. Genel
5.6.1.1. Kalite Yönetim Sistemi Performansı
5.6.2 Gözden Geçirme Girdisi
5.6.2.1. Gözden Geçirme Girdisi –
EK 5.6.3. Gözden Geçirme Çıktısı
6.0. Kaynak Yönetimi
6.1. Kaynakların Sağlanması
6.2. İnsan Kaynakları
6.2.1. Genel
6.2.2. Yetkinlik / Beceri, Bilinç ve Eğitim
6.2.2.1. Ürün Tasarım Becerileri
6.2.2.2. Eğitim
6.2.2.3. İşbaşı Eğitim
6.2.2.4. Çalışan Motivasyonu ve Yetkilendirilmesi
6.3. Alt Yapı
6.3.1. Fabrika, Tesis ve Ekipman Planlama
6.3.2. Acil/Olağanüstü Durum Planları
6.4. Çalışma Ortamı
6.4.1. Gereken Ürün Kalitesini Elde Etmede Personel Güvenliği Şartları
6.4.2. Çalışma Yerlerinin Temizliği
7.0. Ürün Gerçekleştirme
7.1. Ürün Gerçekleştirme Planlaması
7.1.1. Ürün Gerçekleştirme Planlaması-
EK 7.1.2. Kabul Kriteri
7.1.3. Gizlilik
7.1.4. Değişikliklerin Kontrolü
7.2. Müşteri Bazlı Süreçler
7.2.1. Ürüne Yönelik Spesifikasyon ve Gerekliliklerin Saptanması
7.2.1.1. Müşteri Tarafından Saptanan Özel Karakteristikler
7.2.2. Ürüne Yönelik Spesifikasyon ve Gerekliliklerin Gözden Geçirilmesi
7.2.2.1. Ürüne Yönelik Spesifikasyon ve Gerekliliklerin Gözden Geçirilmesi –
EK 7.2.2.2. Firma Üretebilirlik Fizibilitesi
7.2.3. Müşteri ile İletişim
7.2.3.1. Müşteri ile İletişim –
EK 7.3. Tasarım ve Geliştirme
7.3.1. Tasarım ve Geliştirme Planlaması
7.3.1.1. Multi-Disipliner Yaklaşım
7.3.2. Tasarım ve Geliştirme Girdileri
7.3.2.1. Ürün Tasarım Girdisi
7.3.2.2. Üretim Süreci Tasarım Girdisi
7.3.2.3. Özel Karakteristikler
7.3.3. Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
7.3.3.1. Ürün Tasarım Çıktıları –
EK 7.3.3.2. Üretim Süreç Tasarım Çıktısı
7.3.4. Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi
7.3.4.1. İzleme
7.3.5. Tasarım ve Geliştirme Doğrulaması
7.3.5. Tasarım ve Geliştirme Doğrulaması
7.3.6. Tasarım ve Geliştirme Validasyonu
7.3.6.1. Tasarım ve Geliştirme Validasyonu –
EK 7.3.6.2. Prototip Programı
7.3.6.3. Ürün Onay Süreci
7.3.7. Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü
7.4. Satınalma
7.4.1. Satınalma Süreci
7.4.1.1. Yönetmeliklere Uygunluk
7.4.1.2. Tedarikçi Kalite Yönetim Sistemi Geliştirme
7.4.1.3. Müşteri Tarafından Onaylanmış Kaynaklar
7.4.2. Satınalma Verileri
7.4.3. Satın Alınan Ürünün Doğrulanması
7.4.3.1. Girdi Ürün Kalitesi
7.4.3.2. Tedarikçi Performans İzleme
7.5. Üretim ve Servis Sağlama
7.5.1. Üretim ve Servisin Kontrolü
7.5.1.1. Kontrol Planı
7.5.1.2. Çalışma Talimatları
7.5.1.3. Çalışma Ayarlarının Doğrulanması (set-up doğrulama)
7.5.1.4. Önleyici ve Kestirimci Bakım
7.5.1.5. Üretim Takımlarının ve Avadanlıkların Yönetimi
7.5.1.6. Üretim Planlaması
7.5.1.7. Servis İle İlgili Bilgi Geri Beslemesi
7.5.1.8. Müşteri İle Servis Sözleşmesi
7.5.2. Üretim ve Servis Süreçlerinin Validasyonu
7.5.2.1. Üretim ve Servis Süreçlerinin Validasyonu –
EK 7.5.3. Tanımlama ve İzlenebilirlik
7.5.3.1. Tanımlama ve İzlenebilirlik –
EK 7.5.4. Müşteri Temini Ürünler
7.5.4.1. Müşteri Temini Üretim Takımları ve Avadanlıkları
7.5.5. Ürünün Muhafazası
7.5.5.1. Depolama ve Envanter (stok kontrol)
7.6. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü
7.6.1. Ölçüm Sistemlerinin Analizi
7.6.2. Kalibrasyon Kayıtları
7.6.3. Laboratuvar Gereklilikleri
7.6.3.1. İç Laboratuvar
7.6.3.2. Dış Laboratuvar
8.0. Ölçme, Analiz ve İyileştirme
8.1. Genel
8.1.1. İstatistiksel Tekniklerin Belirlenmesi
8.1.2. Temel İstatistiksel Kavramlar Bilgisi
8.2. İzleme ve Ölçme
8.2.1. Müşteri Memnuniyeti
8.2.1.1. Müşteri Memnuniyeti –
EK 8.2.2. İç Denetimler
8.2.2.1. Kalite Yönetim Sistemi Denetimi
8.2.2.2. Üretim Süreci Denetimi (proses denetimi)
8.2.2.3. Ürün Denetimi
8.2.2.4. İç Denetim Planları
8.2.2.5. İç Denetçi Kalifikasyonu
8.2.3. Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi
8.2.3.1. Üretim Süreçlerinin İzlenmesi ve Ölçülmesi
8.2.4. Ürün İzleme ve Ölçümü
8.2.4.1. Yerleşim Muayenesi ve Fonksiyonel Testler
8.2.4.2. Görünüş Parçaları
8.3. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
8.3.1. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü-
EK 8.3.2. Yenden İşlem Yapılan Ürünlerin Kontrolü
8.3.3. Müşteri Bilgilendirmesi
8.3.4. Müşterinin Sapma İzni
8.4. Verilerin Analizi
8.4.1. Verilerin Analizi ve Kullanılması
8.5. İyileştirme
8.5.1. Sürekli İyileştirme
8.5.1.1. Firmanın Sürekli İyileştirilmesi
8.5.1.2. Üretim Sürecinin İyileştirilmesi
8.5.2. Düzeltici Faaliyet
8.5.2.1. Problem Çözme
8.5.2.2. Hatasızlaştırma
8.5.2.3. Düzeltici Faaliyetlerin Etkisi ve Yaygınlaştırılması
8.5.2.4. Müşteriden Geri Dönen Ürünlerin Test/Analizi
8.5.3. Önleyici Faaliyet Ek A (Bilgi İçin) Kontrol Planı Kaynaklar