‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

ISO 17024 Danışmanlık ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Standardı Nedir Nasıl Nereden Alınır Kim Verir Neler Yapmalıdır TÜRKAK MYK Nedir ? 

ISO/IEC 17024 2012 Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Belgesi Yetkisi Standardı Nedir?

EN ISO/IEC 17024: 2012 Standardı, ISO/CASCO “Uygunluk değerlendirmesi” ve CEN/CLC/TC 1 “Uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşlar için kriterler” teknik komitesi işbirliğiyle hazırlanmıştır. 

Dünya giderek artan küreselleşme ve bu küreselleşmenin doğurduğu ortak kriterler ve ortak referanslar oluşturma ve bu referanslara göre hareket etmenin yaygınlaşmasına paralel olarak kişilerin belgelendirilmesi  Mesleki standartlara göre Personel Belgelendirmesi veya sertifikalandırılması  hususu da giderek artan bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ülkesi, milliyeti ne olursa olsun bir inşaat ustasının yeterlilik ve yeteneklerini kıyaslayacak, ölçecek ve objektif bir değerlendirme sürecine tabi tutacak ve sonucunda kişiler Personel belgelendirecek bir sisteme ihtiyacın sonucunda  ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardına gerek duyulmuştur.

ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardının oluşturulma amacı, personelin kişileri belgelendirecek belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken  uluslararası normları belirlemektedir. ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardına göre belgelendirme yapacak kuruluşlar sistemlerini kurarlar, ulusal ve/veya uluslararası meslek standardına sınav ve değerlendirme yöntemlerini belirler ve standarda uygun olarak tarafsız ve bağımsız bir belgelendirme işlemi yaptıklarını akreditasyon kurumlarına onattırırlar. Şayet tüm kuruluşlar bu standardın amacına uygun olarak çalıştıkları zaman ortak bir dil, ortak bir referans noktası meydana gelmiş olur.

ISO 17024 Personel Belgelendirme Sertifikalandırma Kuruluşları Nasıl Akredite Olur Neler Yapmalıdırlar? 

ISO 17024 standardına göre akredite olmak isteyen kuruluşlar evvela hangi meslek standardından akredite olmak istediklerini belirlemeleri gerekmektedir. Bu konuda MYK’nın yayınladığı meslek standartlarını tarayıp kendilerine uygun olan meslek standartları ve ilgili seviyeyi tayin etmeleri gerekmektedir. Ulusal yeterlilik standardı olmayan konularda genel anlamda Türkak yetki vermemektedir.

Daha sonra  belirlenen kapsamda ISO 17024 şartlarını kapsayacak dokümantasyon hazırlığı yapmaları gerekmektedir.

Dokümantasyon hazırlıkları tamamlandıktan sonra demo belgelendirme işlemleri yapmaları, sistemle ilgili kayıt oluşturmaları gerekmektedir.

Personelin ISO 17024 şartları ve oluşturulan kalite yönetim sistemine uyum anlamında ilgili eğitimlerini almaları ve sistemin uygulanması ile ilgili yeterlilik ve farkındalıklarını artırmaları gerekmektedir.

Tüm uygulamalar ve eğitimler tamamlandıktan sonra sistemin aksayan noktalarını tespit için iç tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Tespit edilen düzeltici faaliyetlerin tamamlanması gerekmektedir.

İç tetkikler sonrasında, üst yönetimin sistemin performansını değerlendirmesi bağlamında Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarını yapması gerekmektedir.

Sistemle ilgili tüm aşamalar tamamlandıktan sonra Türkak’a başvuru yapılır. Türkak denetiminde varsa ortaya çıkan düzeltici faaliyetler yerine getirilir takip denetimi ve uygunsa yetki alınması ile ilk yetki alma işlemi tamamlanır. Takip eden yıllarda gözetim denetimi ile yetkinin devamı sağlanır.

Yukarıdaki bütün bu süreçleri ISO 17024 konusunda Tecrübeli bir Danışmanlık Eğitim Firması ile yürütmeleri daha mantıklı ve etkin bir süreçtir.

ICTSERT olarak ISO 17024 konusunda danışmanlık Eğitim Hizmetleri vermekteyiz.

Genel olarak yaptığımız ISO 17024 Danışmanlık Hizmetlerinde ana hatları ile aşağıdaki faaliyetleri yürütmekteyiz. 

Özet anlamda ISO 17024 Danışmanlık Eğitim Faaliyet Adımları aşağıdaki gibidir:

 

1      PROJE BAŞLANGICI

2      EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ

3      MEVCUT DURUM ANALİZİ

4      YÖNETİMİN VE ORGANİZASYONEL YAPININ İNCELEMESİ

5      DOKÜMANTASYON VE KAYIT YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ

6      DOKÜMANTASYON ONAYI

7      KAYITLARIN OLUŞTURULMASI

8      TÜRKAKA BAŞVURUNUN YAPILMASI

9      İÇ DENETİM

10   YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

11   TÜRKAK   DENETİMİ

12   PROJE KAPANIŞI

Personel Belgelendirme Sertifikalandırma Kişileri Belgelendirme Ne Demektir?

Personel Belgelendirme Kişileri belgelendirme, kabul gören bir referans meslek standardının şartlarının karşılanıp karşılanmadığının bir objektif bir değerlendirmeyle teyit edilmesi ve bu teyide istinaden referans kabul edilebilir bir belgeyle sonuçlandırılması ve kişinin yeterliliğinin sürdürülüp sürdürülmediğinin takip edilmesidir.

Personel Belgelendirme Sertifikalandırma Kişileri Belgelendiren Kuruluşlar Hangi Objektif Kriterlere Göre Belgelendirme Yapmalıdır?

Kişileri belgelendiren kuruluşun karakteristik fonksiyonlarından biri, yeterliliği ölçmek ve notlandırmak için objektif kriterler kullanan bir sınav yapmaktır. Böyle bir sınavın, kişileri belgelendiren kuruluş tarafından iyi planlandığı ve yapılandırıldığı takdirde işlemlerin tarafsızlığını güvence altına almayı ve çıkar çatışması riskini azaltmayı önemli ölçüde sağladığı kabul edilmekte ve kişiye ulusal ve uluslararası anlamda tanınma sağlamaktadır. 

ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardı, kişileri belgelendirme programı uygulayan belgelendirme kuruluşlarının; tutarlı, karşılaştırılabilir ve güvenilir bir şekilde işletimlerini sağlayan şartları belirtir. Bu standartta yer alan şartlar, kişileri belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar olarak değerlendirilir. Kişilerin belgelendirilmesi, belgelendirme programı olmaksızın gerçekleşemez. Belgelendirme programı, bu standarda yer alan şartları tamamlamak için tasarlanır ve pazarın ihtiyaç duyduğu veya istediği şartları veya devletler tarafından talep edilen şartları içerir. 

ISO/IEC 17024 2012 Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Standardı İçeriği Bölümleri Maddeleri Nedir?

ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardı temelde 10 madde ve bu 10 maddeye bağlı alt maddelerden oluşmaktadır. Standarda uyum sağlamak bağlamında ilk 3 madde standardı tanıtıcı bilgiler vermektedir, 4 maddesinden itibaren diğer maddeler ise standarda uyumla ilgili şartların neler olması gerektiğine ilişkin bilgiler vermektedir. Bu standarda göre belgelendirme kuruluşu olmak isteyen kuruluşlar mutlak suretle 4 maddesinden itibaren standardın şartlarını yerine getirmek zorundadırlar. 

Önsöz
Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve tarifler
3.1 Belgelendirme prosesi
3.2 Belgelendirme programı1
3.3 Belgelendirme şartları
3.4 Program sahibi
3.5 Belge
3.6 Yeterlilik
3.7 Nitelik
3.8 Değerlendirme
3.9 Sınav
3.10 Sınav yapan
3.11 Sınav gözetmeni
3.19 İtiraz
3.20 Şikâyet
3.21 İlgili taraf
3.22 Gözetim
4 Genel şartlar
4.1 Yasal hususlar
4.2 Belgelendirme kararına ilişkin sorumluluk
4.3 Tarafsızlığın yönetimi
4.4 Finans ve yükümlülük
5 Yapısal şartlar
5.1 Yönetim ve organizasyon yapısı
5.2 Eğitim açısından belgelendirme kuruluşunun yapısı
6 Kaynak şartları
6.1 Genel personel şartları
6.2 Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel
6.3 Dış kaynak kullanımı
6.4 Diğer kaynaklar
7 Kayıtlara ve bilgilere ilişkin şartlar
7.1 Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin kayıtlar
7.2 Kamuya açık bilgi
7.3 Gizlilik
7.4 Güvenlik
8 Belgelendirme programları
9 Belgelendirme prosesi şartları
9.1 Başvuru prosesi
9.2 Değerlendirme prosesi
9.3 Sınav prosesi
9.4 Belgelendirme kararı
9.5 Belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması
9.6 Yeniden belgelendirme prosesi
9.7 Belge, logo ve işaretlerin kullanımı
9.8 Belgelendirme kararlarına karşı itiraz
9.9 Şikâyetler
10 Yönetim sistemi şartları
10.1 Genel
10.2 Genel yönetim sistemi şartları
Ek A - (Bilgi için) Kişileri belgelendiren kuruluşlar ve bu kuruluşların faaliyetlerine ilişkin prensipler 16

 ISO 17024 Eğitim Veren Kuruluşlar İçin mi Ortaya Çıkmış Bir Standarttır?

Genellikle ülkemizde eğitim konusu daha ön planda bir konu olduğu için ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardının eğitim veren kuruluşların verdiği eğitim sertifikaları için ortaya çıkan bir standart olduğu kanısı hakimdir.

Sanıldığını aksine ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardının eğitim veren kuruluşların verdiği belgeyle hiçbir ilgisi yoktur.

ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardı gerekli mesleki yetkinlere sahip olan kişileri objektif, tarafsız  bir şekilde sınav yapan, değerlendiren kuruluşların kullanması için ortaya çıkmış bir standarttır.

ISO 17024 Akreditasyon Nereden Alını Kim Verir? Türkak Nedir ?

Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre faaliyet gösterdiğinin ilgili oterite tarafından onaylanması olarak tanımlanmaktadır. Buna göre her ülkenin kendi milli yapısı içerisinde oluşturduğu akreditasyon kurumu vardır. Bu Türkiye’de Türkak olarak tanımlanmaktadır. Türkakın görevi tanımdan da anlaşılacağı gibi uygunluk değerlendirme kuruluşlarını (bunları personel belgelendirme kuruluşları olarak da tanımlayabiliriz) ulusal ve/veya uluslararası meslek standartlarına göre faaliyet gösterip göstermediğini, yani teknik anlamda ulusal ve/veya uluslararası meslek standardının gerekliliklerine göre sınav ve değerlendirme işlemini yapıp yapmadığını kendi görev kapsamı içerisinde onaylamaktır. Türkak yetkilendirme ve belgelendirme onay işlemini, o konu ile ilgili yeterlilik standardına ve  ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardının şartlarına göre teyit etmektedir.

MYK Nedir Görevleri Nelerdir TÜRKAK ve MYK Arasında Nasıl Bir Bağlantı Vardır?

Bilindiği gibi Türkiye’de meslek standartları ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere görevlendirilen resmi kurum Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) dur. Mesleki Yeterlilik Kurumu uluslararası yeterlilik standartları çerçevesinde çeşitli meslek örgütleri, odalar tarafından hazırlanan meslek standartlarını ulusal meslek standardı olarak kabul etmekte ve bu standartlar doğrultusunda uygunluk değerlendirme kuruluşlarının belgelendirme işlemi yapmaları hususunda yetkilendirmektedir. MYK uygunluk değerlendirme kuruluşlarına bu yetkiyi verirken, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardına uyumlu olarak çalışmasını beklemektedir. MYK bu konudaki şartların yerine getirilmesinde uygunluk değerlendirme kuruluşlarının Türkak’tan ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardı akreditasyon yetkisi almasını şart koşmakta, ancak o koşulda uygunluk değerlendirme kuruluşlarına kapsam dâhilinde sınav ve belgelendirme yetkisi vermektedir. Yani özetle MYK dan yetki almak isteyen belgelendirme kuruluşları ilgili meslek standardına göre Türkak’tan akreditasyon yetkisi almak zorundadırlar.

ISO 17024 Kapsamında Oluşturulması Gereken Dokümanlar Nelerdir?

 • Sertifikalandırma, Askıya Alma ve Geri Çekme Prosedürü
 • Sertifika Formatı
 • Tarafsızlık Komitesi – Yapısı, Rol ve Sorumlulukları
 • Organizasyon Yapısı
 • İnsan Kaynakları Prosedürü
 • Personel Sözleşmesi
 • Alt Yüklenici Sözleşmesi
 • Tarafsızlık ve Gizlilik Deklarasyonu
 • Sınav Uygulayıcılar /Görevliler Eğitim Planı
 • Sınav Uygulayıcılar /Görevliler Değerlendirme Formu
 • Sınav Uygulayıcılar /Görevliler Kalifikasyon Formu
 • Eğitim İhtiyaçları Tanımlama
 • Eğitim Takvimi
 • Eğitim Raporu
 • Sınav Uygulayıcılar Çalışma Talimatı
 • Alt Yüklenici İş Sorumlulukları
 • Dış Kaynak Prosedürü
 • Kayıtların Listesi
 • Gizlilik Politikası
 • Gizlilik ve Tarafsızlık Deklerasyonu
 • Güvenlik Prosedürü
 • Pazarlama, Sözleşme ve Sözleşme Gözden Geçirme Prosedürü
 • Sorular
 • Teklif Formatı
 • Sözleşme Kontrol Check Listesi
 • Müşteri Memnuniyet Anket Formu
 • Sertifikasyon Prosedürü
 • Sertifikalandırma, Askıya Alma ve Geri Çekme Prosedürü
 • Sertifika Formatı
 • Sertifikasyon Prosedürü
 • Şikayetler ve İtirazların Yönetimi Prosedürü
 • Olay Raporlama
 • Olay Kayıtları
 • Şikayetler ve İtirazların Yönetimi Prosedürü
 • Olay Raporlama
 • Olay Kayıtları
 • Kalite Politikası
 • Doküman ve Veri Kontrol Prosedürü
 • Doküman Listesi
 • Revizyon İzleme
 • Kayıt Yönetimi Prosedürü
 • Kayıtların Listesi
 • Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü
 • İç Denetim Prosedürü
 • Denetim Planı
 • Uygunsuzluk Raporu
 • İç Denetim Raporu
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
 • Düzeltici Faaliyet Raporu
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
 • Önleyici Faaliyet Raporu 

ISO 17024 Kapsamında Hangi Komiteler Oluşturulmalıdır?

ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardı kapsamında 3 adet komite oluşturulması gerekmektedir. Bunlar:

1 Tarafsızlığı Koruma Komitesi

2 Program Komitesi

3 İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Komitesi’dir.

 Bu komiteler tarafsızlık ve bağımsızlığı sağlayacak düzeyde yeterli teknik ve sektörel tecrübeye sahip kişilerden oluşacak şekilde belirlenmelidir. ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardı sisteminin amaçlanan şekilde işletilebilmesi için komiteler kritik öneme sahiptir. 

Tarafsızlığı koruma komitesi ne iş yapar? Kimlerden oluşmalıdır?

Tarafsızlığı koruma komitesi tarafsızlığı sağlama anlamında idari bir komitedir. Bu komite idari anlamda oluşturulan sistemin tarafsız bir şekilde işletilip işletilemediğini belirli zamanlarda yapılan toplantılarda görüşür ve karara bağlar. Belgelendirme kuruluşu sorumluları komitelerin aldığı karara uymak zorundadırlar. Bu komitenin üyeleri ilgili ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardını bilen sistemin işleyişi hakkında bilgi sahibi, belgelendirme yapılacak alanda tercihen bilgi sahibi, sektör temsilcisi, hizmetin çıktısından faydalanan, hizmeti kullanan bağımsızlığı zedelemeyecek kişilerden oluşmalıdır.

Program komitesi ne iş yapar? Kimlerden oluşmalıdır?

Program Komitesi hazırlanan soruların, yapılan sınavların uyguluğunu değerlendiren tarafsız bir teknik komitedir. Bu komitede yine teknik anlamda ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardını bilen sistemin işleyişi hakkında bilgi sahibi, belgelendirme yapılacak alanda bilgi sahibi, sektör temsilcisi, hizmetin çıktısından faydalanan, hizmeti kullanan bağımsızlığı zedelemeyecek kişilerden oluşmalıdır. Bu komite teknik anlamda daha fazla bilgi sahibi olmalıdır, ilgili meslek standardının gerekliliklerinin yerine getirilmesinde kilit öneme sahip bir komitedir. 

İtiraz Ve Şikayetleri Değerlendirme Komitesi Ne İş Yapar? Kimlerden Oluşmalıdır?

İtiraz ve şikayetleri değerlendirme komitesi de diğer komitelerde olduğu gibi hizmeti kullanan, hizmetten yararlanan, sektör temsilcileri veya çalışanları gibi tarafsız ve bağımsız kişilerden oluşmalıdır. Gelen itiraz ve şikayetleri inceler ve karar için görüş verir. Genel anlamda hukuki alanda bilgi sahibi kişilerinde komitede yer alması fayda sağlayabilir. 

Kilit Personel Değişikliğinde Ne Yapılmalıdır?

Kalite Yönetim Temsilcisi-Genel Müdür ve Karar Verici gibi herhangi bir kilit personel değişikliğinde 30 gün içerisinde TÜRKAK’a bildirilmesi gerekmektedir.