‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

ISO 17025 Danışmanlık ISO IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyon Yetkisi Belgesi Standardı Nedir Nasıl Nereden Alınır Kim Verir ?

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Yetkisi Belgesi almak İsteyen Laboratuvarlar için Danışmanlık Eğitim Hizmetlerimiz Nedir ?

Deney Test veya Kalibrasyon Laboratuvarları  ISO 17025 Konusunda TÜRKAK dan Akredite olmak Yetki almak istiyor ,ise ISO  17025 Laboratuvar Akreditasyon danışmanlık firmasından danışmanlık eğitim hizmeti alması gerekmektedir.

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon danışmanlık firması; ISO 17025 Akreditasyon Standardı şartlarını yerine getirmek, kalite sistemi kurmak ve ISO IEC 17025 standart gereklerini uyarlamak için gereklidir.

ICTSERT olarak ISO 17025 Akreditasyon Yetkisi almak isteyen Laboratuvarlara ISO IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyon standardının gerekliliklerinin sağlanması ve kalite sisteminin kurulumu için eğitim danışmanlık hizmetleri vermektedir. ISO 17025 Akreditasyon Yetkisi alacak Laboratuvarın TÜRKAK denetimlerinden başarılı şekilde geçmesini sağlayarak ISO 17025 Akreditasyon Yetkisinin Laboratuvara kazandırılmasını sağlıyoruz.

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Yetkisi Belgesi Nedir?

ISO 17025 Akreditasyon Belgesi herhangi bir sistem  belgesi Sertifikası gibi değildir.

ISO 17025 standardına uygun bir Kalite Yönetim Sistemi kuran ve Teknik Şartları karşılayan uygulayan deney test veya kalibrasyon laboratuvarlarının TÜRKAK  veya diğer Uluslararası akreditasyon kurumlarının denetimlerinden geçerek Akreditasyon Yetkisi alırlar. Bu aldıkları Yetkiye ISO 17025 Akreditasyon belgesi de denir.

Bir laboratuvarın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için karşılaması gereken genel gereklilikleri açıklayan uluslararası bir standarttır. ISO 17025; Laboratuvar akreditasyonu gönüllülük esasına dayanır. Yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır. ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Belgesi Herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir.

ISO 17025 Akreditasyon Nedir ?

Akreditasyon: Deney veya Kalibrasyon Laboratuvarlarının yeterliliklerini ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Standardı esas alınarak Yeterlilik ve Sürdürülebilirlik açısından Akreditasyon Kuruluşları tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması sistemine akreditasyon denir. Akreditasyon Yeterlilik ve sürdürülebilirlik güvencesi olup bir sertifika değildir.

ISO 17025 Akreditasyon Belgesi Yetkisi Nereden Alınır Kim Verir ?

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Yetkisi veya Belgesi Ulusal Akreditasyon Kurumlarından alınır.

Her ülke ulusal ölçekte çalışan akreditasyon kuruluşları oluşturmuştur. Ülkemizdeki akreditasyon kuruluşu TÜRKAK -Türk Akreditasyon Kurumudur.

Her ülkenin akreditasyon Kuruluşları birbirlerini karşılıklı tanıma ve aynı sistematik içerisinde hareket etmeleri açısından aynı zamanda kıta akreditasyon dediğimiz yapıya bağlı ve şartlarını uygun çalışmalıdır. TÜRKAK kurumu EA (Avrupa Akreditasyon) üyesidir.

Dünya ölçeğinde bir sürü ülke olduğu için Kıta akreditasyonlarının da bağlı olduğu yer IAF dediğimiz Uluslararası Akreditasyon formuna bağlı çalışırlar. Bir ülkenin akreditasyon kuruluşu aynı zamanda IAF Üyesidir ve karşılıklı tanınma anlaşmaları gereği diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşlarını tanımak aynı zamanda akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği kurumları tanımak zorundadırlar.

 • TÜRKAK              : Türk akreditasyon kurumu
 • DAR                      : Alman akreditasyon kurumu 
 • UKAS                    : İngiliz kraliyet akreditasyon kurumu 
 • SİNCERT              : İtalyan akreditasyon kurumu 
 • RVA                      : Hollanda akreditasyon kurumu

akreditasyon_nedir_turkak_nedir

ISO 17025 Standardı Nedir ?

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Standardı; Laboratuvarın Kalite Yönetim Sistemi ve Laboratuvar Teknik Şartlarını açıklayan Uluslararası bir akreditasyon yani yetkilendirme standardı olup

 • Deney laboratuvarları-gerektiğinde numune alma işi dahil
 • Kalibrasyon laboratuvarları
 • Sabit laboratuvar tesislerindeki faaliyetler
 • Sabit olmayan birimlerdeki faaliyetler
 • Sabit olmayan birimlerdeki faaliyetler ( sahadaki deneyler/ kalibrasyon ve numune alımı )

Laboratuvarlarının uygulaması gereken şartları açıklayan bir standarttır.

ISO/ IEC 17025 Standardının Amacı Nedir ?
iso17025-amaci-nedir

 • SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYE AÇIK YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURMAK
 • YÖNETİM SİSTEMİNİN HEDEFLERİNİ BELİRLEMEK VE TAKİP ETMEK
 • TEKNİK VE DOKÜMANTASYON ANLAMINDA İZLENEBİLİRLİK SAĞLAMAK
 • DENEY VE KALİBRASYON SONUÇLARINI GÜVENİLİR HALE GETİRMEK

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Belgesi Yetkisi Nasıl Alınır?

Bir Laboratuvar; ISO 17025 standardına göre akredite olmaya karar verdiği zaman öncelikle hangi konulardan yani hangi testlerden akredite olacağına karar vermesi gerekmektedir.

Hangi testlerden deneylerden akredite olacağına karar verdikten sonra o test ve deneylerin Uluslar arası geçerlilikte metotlarına göre test ve deney yapması gerekir.

Akreditasyon yeterlilik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi olup Laboratuvarın aşağıdaki bütün konularda tam ve eksiksiz olması istenmektedir.

Akredite olacağı Test ve Deneyleri Uluslar arası metotlarda yapması gerekir

Akredite olacağı Test ve Deneyleri yapan personelin Yeterli olması gerekir.

Akredite olacağı Test ve Deneyler sırasında kullanacağı cihaz ve ekipmanların yeterli ve kalibre olması gerekir.

Akredite olacağı Test ve Deneyler Çevre şartlarından etkilenmemesi gerekir.

Akredite olacağı Test ve Deneylerin sonuçları doğru olması gerekir.

Bu şartlarda çalıştığını düşünen Laboratuvarların ISO 17025 Standardına göre bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturması uygulaması gerekir.

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Standardına göre Akreditasyon süreci ISO 17025 Danışmanlık Eğitim Firması ile yürütülür ise daha doğru bir yol izlenmiş olur.

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sistemi Nasıl Kurulur Oluşturulur ?

ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon sürecinde laboratuvar birçok aşamadan geçmek zorundadır. Bu aşamaları şu basamaklarla ifade edebiliriz;

 1. Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması:
 • Akreditasyonu hedeflenen konuların belirlenmesi ve kapsamının ortaya konulması, 
 • Projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması,                      
 • Organizasyon şemasını ve kalite yöneticisini belirleme 
 • Uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi, 
 • Gerekli Standart ve kaynakların temini ve çalışma planının oluşturulması ( TÜRKAK Rehber standartları ve ulusal uluslar arası standartlar;  EN 45001-ISO GUİDE 25 )
 1. Mevcut Durum Analizinin Yapılması: 
 • Laboratuvarın mevcut çalışma sisteminin ISO 17025 gereksinimlerine göre değerlendirilmesi yapılarak, dokümantasyonun ve uygulamaların incelenmesi ve değerlendirilmesi ile tetkik incelemelerin sonuçları yönetime raporlanmalıdır.
 1. ISO 17025 Eğitimlerinin Alınması:
 • ISO 17025 standardı ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim alınması. Bu kapsamda alınacak eğitimler aşağıda tanımlanmıştır: 
 • ISO 17025 Temel Eğitimi
 • ISO 17025 Dokümantasyon Eğitimi 
 • ISO 17025 İç Tetkikçi Eğitimi
 • Ölçüm Belirsizliği Eğitimi
 • Metot Validasyon Eğitimi
 1. ISO 17025 Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması;
 • Gerekli dokümantasyon  a. Kalite El Kitabi  b. Organizasyon El Kitabi,  c. Prosedürler-Deney / Kalibrasyon Süreç Aşamaları   d. Talimatlar,  e. Formlar, vb.
 1. ISO 17025 Dokümantasyon Sistemin Uygulamalarının yapılması: 
 • ISO 17025 standart gereklerine uygunluğu doğrulanan ;dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. 
 • Uygulamalar danışman tarafından incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri firmaya sunulur. 
 • c. Cihaz ve ekipmanların bakımı ve kalibrasyonu, metotların valide edilmesi(geçerli kılınması), yerleşim ve çevre koşullarının iyileştirilmesi, ölçüm belirsizliğinin hesaplanması, kullanılan yazılımların geçerli kılınması, sistemin sürekliliğinin sağlanması vb. konular irdelenir.
 • İç Tetkiklerin Yapılması: Sistemin kurulmasını takiben süreç ve prosedürlerin yeterli olarak dokümante edilip edilmediği ve işlerliği, iç tetkik ekibi tarafından denetlenir ve sonrasında bulunan eksiklikler, yapılan tespitler, öneriler ve akreditasyon denetimine kadar yapılması gereken çalışmalar üst yönetime rapor halinde sunulur.
 1. ISO 17025 Akreditasyon Başvurusunun Yapılması ve Denetim: 
 • Sistemin hazır olduğunu düşünüldüğünde, TÜRKAK’A akreditasyon başvurusu laboratuvar tarafından yapılır. TÜRKAK tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluk var ise uygunsuzlukların düzeltilmesi gerekir.  Uygunsuzluk yok veya Uygunsuzluklar kapatılır ise TÜRKAK laboratuvara Akreditasyon Yetkisi verir.

ISO 17025 Akreditasyon Belgesini Yetkisini Kimler Alabilir?

ISO 17025 standart belgesi , deney veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuvarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarları kapsar.

 • Birinci taraf Laboratuvarlar : Üreticinin Laboratuvarları
 • İkinci taraf Laboratuvarlar: Müşteri Laboratuvarları
 • Üçüncü taraf Laboratuvarlar: Bağımsız Laboratuvarlar

ISO 17025 Akreditasyon Standardı , personel sayısına ve deney veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuvarlara uygulanabilir. Laboratuvar, ISO 17025 Akreditasyon Standardı tarafından kapsanan bir veya birden fazla faaliyeti yürütmüyorsa numune alma yeni metotların tasarımı ve geliştirilmesi gibi, bu hususlarla ilgili maddelerdeki şartlar uygulanmaz.

ISO 17025 Akreditasyon Standardı laboratuvarların faaliyetleri ile ilgili düzenleyici kurallara ve güvenlik şartlarına uygunluğu kapsamaz. Örnek Çevre güvenliği, iş güvenliği