‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

ISO 20000-1 2011 Belgesi Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Sertifikası Akreditasyonu Geçerliliği Danışmanlık Eğitim Firmaları Nedir ? 

iso 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi almak İsteyen kuruluşlar için iso 20000-1 Danışmanlık Eğitim Hizmeti gerekli mi?

Bir Bilişim Firması ISO 20000-1 Belgesi almak istiyor ise ISO 20000-1 danışmanlık firmasından danışmanlık eğitim hizmeti alması gerekmektedir. 

İso 20000-1 Belgesi danışmanlık eğitim firması; iso 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standardının şartlarını yerine getirmek, sistemi kurmak ve ıso 20000-1 standart gereklerini uyarlamak için gereklidir.

ICTSERT olarak ISO 20000-1 Belgesi almak isteyen firmalara kurumlara ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemin kurulumu için eğitim danışmanlık hizmetleri vermekteyiz ve ISO 20000-1 Belgesi alacak firmanın ISO 20000-1 Belgelendirme denetimlerinden başarılı şekilde geçmesini sağlayarak ISO 20000-1 Sertifikasının firmaya kazandırılmasını sağlıyoruz.

ISO 20000-1 Belgesi almak İsteyen Firmalar Ne yapmalı Nereden Başlamalıdır ?

İso 20000-1 Belgesi almak isteyen firmalar kurumlar öncelikle kendilerini doğru şekilde yönlendiren ve bütün süreci yöneten bir danışmanlık Eğitim Firması ile çalışmaya başlamalıdır.

ISO 20000-1 Danışmanlık eğitim firması seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus size yapılan danışmanlık eğitim hizmeti sonunda alacağınız ISO 20000-1 Belgesini akreditasyonu olan bir kurumdan akrediteli şekilde aldırmasını taahhüt etmelidir. 

ISO 20000 Belgesi danışmanlık firması şayet ISO 20000 Belgesinin akreditesiz şekilde alınabileceğini ve firmanıza herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirtiyor ise firmanızı yanıltmaktadır.

ISO 20000-1 Belgesi akreditasyonsuz  hiçbir işe yaramamaktadır.

ISO 20000-1 Belgesinin Akreditasyonu Geçerliliği Nedir ISO 20000 Belgesi Sertifikası Nereden alınmalıdır ?

ISO 20000-1 belgesi akrediteli bir belgedir ve akreditesiz ISO 20000-1 belgesi bir kağıt parçasından başka bir şey değildir.

Bu uyarıyı yapmamızın sebebi bu konuda mağdur olan bir çok kuruluş olduğunu üzülerek gördüğümüz içindir.  

iso 20000-1 belgesi uluslararası akredite edilmiş belgelendirme kurumlarından alınır.

Düyada  ISO 20000-1 Standardı  ile ilgili belgelendirme yapan firma adedi de çok azdır. Bilhassa Türkiye de Faaliyet gösteren kuruluş sayısı bir elin parmaklarını geçmez. TÜRKAK bu standart ile ilgili herhangi bir akreditasyon çalışması yapmamaktadır.

 ISO 20000 Belgesi Akreditasyonu ile ilgili 2 tür kurum vardır.

Bunlardan Birincisi itsmf akreditasyonu dediğimiz APMG-International kuruluşunun yaptığı akreditasyondur.

İkinci akreditasyon ise IAF bağlı UKAS, JAS-ANZ, ANAP gibi kuruluşların yaptığı akreditasyondur.

Yukarıdaki 2 akreditasyon kurumundan herhangi birisinden akredite olmuş Belgelendirme Kurumlarından alınacak ISO 20000-1 Belgesi geçerli sayılmaktadır.

iso 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Danışmanlık Firmaları ISO 20000-1 Sertifikası alınmasında Ne tür Hizmetler Verir?

ISO 20000-1 Danışmanlık firmasına karar verildikten sonra kurumunuz  iso 20000-1 danışmanlık eğitim firması ile ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Danışmanlık hizmeti sözleşmesi yapmalıdır. Iso 20000-1 Danışmanlık hizmeti sözleşmesinde ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet sistemi kurulum sürecin genel takvimi karşılıklı mutabakatla çıkartılmalı ve karara bağlanmalıdır.

ICTSERT olarak  ISO 20000-1 Belgesi alacak firmalara ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sisteminin kurulumu için  yapılacak danışmanlık hizmetlerimiz de aşağıdaki faaliyetler sırası ile yürütülmektedir.

 1. ISO 20000-1 Belgesi alınma sürecinde  çalışacak Firmanın Üst Yönetimi ITIL ekibini belirler ve gerekli atamaların yapar
 2. Servis verilen Projelerin neler olduğu ve bu projelerin kapsamları belirlenir
 3. Firma Organizasyonundaki çalışanların Görev Yetki ve sorumluluklarına ISO 20000-1 ve ITIL ile ilgili görev yetki ve sorumluluklar eklenir.
 4. Hizmet Düzeyi (SLA) Yönetim Sürecinin yapılandırılır ve dokümante edilir proje sözleşmeleri rapor formatları incelenir yeterli değilse yeni rapor formatlarının oluşturulur SLA seviyeleri ile ilgili hedefler ve politikalar oluşturulur.
 5. Yeni Veya Değişmiş Servislerin Planlanması Ve Uygulanması Süreci yapılandırılır ve dokümante edilir Servis Kataloğu oluşturulur.
 6. Hizmet Sürekliliği Yönetimi Sürecinin yapılandırılır ve dokümante edilir İş sürekliliği planları oluşturulur.
 7. Erişilebilirlik Yönetimi Sürecinin yapılandırılır ve dokümante edilir.
 8. BT Hizmetleri İçin Finans Yönetimi Sürecinin yapılandırılır ve dokümante edilir  maliyet analizleri yıllık bilanço vb kayıtların oluşturulur.
 9. Kapasite Yönetimi Sürecinin yapılandırılır ve dokümante edilir  kapasite planı oluşturulur.
 10. Bilgi Güvenliği Yönetim Sürecinin yapılandırılır ve dokümante edilir  Risk değerlendirme çalışmaları projeler için uygulanır.
 11. İş İlişkileri Yönetim Sürecinin yapılandırılır ve dokümante edilir .
 12. Tedarikçi Yönetimi Sürecinin yapılandırılır ve dokümante edilir  alt tedarikçilerle ilgili kurallar belirlenir tedarikçi değerlendirme kayıtlarının oluşturulur.
 13. Çağrı-Olay Yönetimi Sürecinin yapılandırılır ve dokümante edilir kullanılan yazılım uygun hale getirilir yazılım yok ise yeni yazılım uygulamalarının oluşturulması sağlanır.
 14. Problem Yönetimi Süreci yapılandırılır ve dokümante edilir kullanılan yazılım uygun hale getirilir. Yazılım yok ise yeni yazılım uygulamalarının oluşturulması problem veri tabanının oluşturulması sağlanır.
 15. Konfigürasyon Ve Envanter Yönetimi Sürecinin yapılandırılır ve dokümante edilir envanterin çıkartılması sağlanır.
 16. Değişim Yönetimi Süreci Süreci yapılandırılır ve dokümante edilir  değişim istekleri ile ilgili raporlar oluşturulur ve değişiklik ile ilgili sorumlular belirlenir yazılım programlarında gerekli uygulamalar yaptırılır.
 17. Sürüm Yönetimi Süreci  yapılandırılır ve dokümante edilir Kullanılmakta olan tüm yazılımların, donanımların ve veri iletişim ekipmanlarının sürüm ve güvenlik yamaları vb dâhil izlenmesi ve ilişkili süreçlere bağlı olarak güncellenmesi sağlanır.
 18. Sistem iç tetkiki ve Yönetimin gözden geçirilmesi: Bu aşamada uygulamaya alınır. En az 30 günlük bir uygulama süresinden sonra sistemin iç tetkiki gerçekleştirilir. İç tetkik raporları Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısında karar bağlanır. Sistemin istenilen düzeyde çalışıyorsa Belgelendirme amaçlı Aşama-1 (Stage-1) sürecine gelinmiş olur.
 19. Birinci Aşama denetim yapılır ve eksiklikler var ise  danışmanlık hizmeti kapsamında giderilir. 2. Aşamaya geçilir.
 20. İkinci Aşama belgelendirme denetimine girilir  ve ISO 20000-1 belgesi alınır.