‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

Kamu İç Kontrol Sistemi Risk Yönetimi Ve Risklerin Değerlendirilmesi Eğitimi Süresi

Eğitim Seminer Süresi 5 gün dür.

Kamu İç Kontrol Sistemi Risk Yönetimi Ve Risklerin Değerlendirilmesi Eğitimi İçeriği

·          Risk Yönetimi Nedir ?
·          Risk Yönetimi Tanımlar
·          Risk Yönetimi Metodolojisi
·          ISO 31000 Standardının içeriği
·          AZ 4360 Avustralya Risk Yönetim Standardının içeriği
·          Varlıkların Tespiti Nasıl yapılır
·          Riskler nasıl belirlenir
·          Hedeflere ulaşmadaki zafiyetler ve açıklıklar nelerdir
·          Riskler nasıl analiz edilir
·          Riskler Nasıl Değerlendirilir
·          Risk İşleme Planları Nasıl Oluşturulur
·          Risklerin İzlenmesi ve Gözden geçirilmesi
·          Risk Değerlendirme Yaklaşımı nasıl olmalıdır
·          Risk Komitesi Görev Dağılımın yapılması
·          Risk Yönetim Prosedürlerinin oluşturulması
·          Varlık Envanter Formatının hazırlanması
·          Risk Belirleme Raporlarının oluşturulması
·          Risk Değerlendirme Planlarının oluşturulması
·          Risk İşleme Planlarının oluşturulması
·          Risk onay Formlarının oluşturulması
·          Stratejik planda yer alan hedeflerin incelenmesi
·          Bütün Birimlerin Stratejik Planda yer alan hedeflerinin incelenmesi birim hedeflerinin tespiti ve stratejik plan hedeflerine ve birim hedeflerine göre risklerin belirlenmesi değerlendirilmesi Form ve Planlara işlenmesi