‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır  Yapılması Gerekenler Yol Haritası İş Planı Nedir Nelerdir Hangileridir ?

iso 9001 2015 Belgesi Nasıl Alınır ?

ISO 9001 Belgesi almak isteyen firmalar ISO 9001 Belgesi Sertifikası alır iken aşağıdaki süreçlerden mutlaka geçmesi gerekir.

Birinci AşamaISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygun bir Kalite Yönetim sistemi kurmak oluşturması ve bu sistemin kurulumu için bir ISO 9001 Danışmanlık Eğitim Hizmeti sürecinden geçmesi gerekir

İkinci Aşama :  ISO 9001 2015 Standardına göre kurulan Kalite Yönetim Sisteminin akredite bir belgelendirme kurumundan denetiminin yapılması ve denetimin başarılı şekilde tamamlanması ile ISO 9001 Belgesi alınır.

iso 9001 2015 Belgesi Almak İçin Yapılması Gerekenler Nedir Nelerdir?

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyen firma öncelikle profesyonel bir ISO 9001 danışmanlık Eğitim firması ile anlaşması gerekir.

ISO 9001 2015 Belgesi danışmanlık sürecinde Danışmanlık ve Eğitim Firması ile ISO 9001 Belgesini alacak firmanın yetkilendirdiği uzmanlar firmanın büyüklüğüne göre ortalama 3-4 aylık bir süreç içerisinde Kalite Yönetim Sistemi kurulumu ile ilgili bir dizi çalışmalar gerçekleştirir. Bu çalışmalar neticesinde firmanızda Kalite Yönetim sistemi dokümanları oluşturtulmakta ve dokümanlarda belirtilen yazılı hale getirilen uygulamalar kayıtlar oluşturulmaktadır.

Danışman firma Kalite Yönetim Sisteminin kurulması sürecine başlamadan önce şirketinizin yaptığı işlere de uygun nitelikte bir danışman Eğitimci veya danışmanlar atamak zorundadır.

Danışmanlık şirketi danışman ve danışmanları öncelikle şirketin mevcut sistemini değerlendirmeye tabi tutar ve mevcut durum analizi dediğimiz bir gözden geçirme sürecini yönetir.

Mevcut durum analizinde

 • Şirketin kullandığı dokümanlar nelerdir,
 • Şirketin süreçleri nelerdir,
 • Şirketin Yaptığı Faaliyetler  Nelerdir
 • Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamı Ne Olmalı

 gibi soruların cevapları aranır.

Mevcut durum analizinde Kalite Yönetim Sistemlerine yönelik verilecek olan eğitimler belirlenir ve çalışma şartları ile ilgili karşılıklı mutabakat sağlanır.

Bu Mevcut durum analizi sonunda danışman firma uzmanları bir iş planı çıkartı ve iş planında görev dağılımı hangi tarihlerde hangi çalışmalar yapılacak bunlar belirlenir.

Mevcut Durum analizi neticesinde ortaya çıkacak olan iş planına değinmeden önce şu bilgi vermekte yarar vardır yukarda bahsedilen Kalite Yönetim Sisteminin kurulum ortalama 3-4 aylık bir süreçtir fakat bu her organizasyon için aynı olması beklenemez bazı kuruluşlarda bu süreçler 1 yılı veya daha uzun süreleri de almaktadır. Bu tamamen firmanın yaptığı işler süreçlerinin fazlalığı lokasyonların fazla olması kritik süreç yönetim konularında çalışıyor olması çalışan personelin çokluğu gibi bir çok faktöre göre değerlendirilmektedir.

Danışmanlık ve Eğitim Firması Danışmanları;  Şirketinizde Mevcut Durum analizi ve ISO 9001 2015 eğitimlerini verdikten sonra ilk yapacakları iş Kalite Yönetim Ekibi ile birlikte ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulmasına yönelik iso 9001 2015 İş Planına uygun olarak bütün süreçlerini tek tek incelemek zorundadır.

Süreçleri tek tek içelerken süreç iş akışlarını sürecin prosedürünü süreçte görev alan personelin görev yetki ve sorumluluklarını yazılı hale getirir. Ayrıca her bir süreç ile ilgili süreci başlatan girdi faktörleri, süreci sonlandıran çıktı faktörleri hangi süreçten etkileniyor ve hangi süreci etkiliyor, süreç te kritik performans kriterleri neler ve bu performans kriterlerinin nasıl takip edilmesi gerektiği gibi bir çok faktör üzerine bilgi alış verişi ve doküman hazırlama ve hazırlatma gibi çalışmalar yapar.

iso 9001 Yol Haritası İş Planı Programı Nedir Nasıldır ? 

ISO 9001 Belgesi alınmasında iyi bir netice vermesi açısından öncelikle iyi bir şekilde planlanmalı ve yol haritası çizilmelidir. Bu yol haritasına ISO 9001 Yol Haritası İş Programı veya İş Planı denilmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi mevcut durum analizi neticesinde bir iş planı ortaya çıkmaktadır. İş planında yapılacak çalışmalar neler, bunların ne zaman başlayacağı, ne zaman bitirileceği, ne kadar sürelerde yapılacağı ayrıca kimlerin yapacağı gibi hususlar net şekilde belirlenmelidir. Bu iso 9001 2015 İş Planına iso 9001 2015 belgesi alma aşamaları olarak ta adlandırabiliriz

iso 9001 İş Planını Hazırlamadan Önce ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulumunda neler yapılacak bunları bilmek gerekir. 

Aşağıda taslak bir ISO 9001 2015 belgesi alma aşamaları Ana Faaliyetleri  yer almaktadır. Bu faaliyetlere göre ne zaman yapılacak kimler tarafından yapılacak bu gibi soruların karşısında hazırlanan dokümana iso 9001 2015 Yol Haritası veya İş Programı denir.

 • MEVCUT DURUM ANALİZİ İLE EKSİKLİKLERİN BELİRLENMESİ
 • PERSONELE ISO 9001 EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ
 • KURULUŞUN BAĞLAMI YÖNETİMİN VE ORGANİZASYONEL YAPININ İNCELEMESİ VE YAPILANDIRILMASI
 • KALİTE POLİTİKASI KALİTE HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ
 • PROSESLERİN SÜREÇLERİN BELİRLENMESİ VE SÜREÇ İŞAKIŞI GÖREV DAĞILIMI VE SÜREÇ HARİTALARININ BELİRENMESİ
 • DOKÜMANTE BİLGİLERİN VE KURUMSAL HAFIZALARIN BELİRLENMESİ  HAZIRLANMASI (BÜTÜN DOKÜMANTASYONUN HAZIRLANMASI)
 • HAZIRLANAN DOKÜMANLARA (DOKÜMANTE BİLGİ) GÖRE UYGULAMALARIN YAPILMASI
 • HAZIRLANAN DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ YE GÖRE GEREKLİ İSE REVİZYONLARIN DEĞİŞKLİKLERİN YAPILMASI
 • KURULUŞUN KENDİ SİSTEMİ DENETİLEMESİNİN  SAĞLANMASI İÇ DENETİM
 • ÜST YÖNETİMİN KURULAN YÖNETİM SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRMESİ (YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ)
 • BELGELENDİRME BAŞVURUSU ve DENETİM