‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

ISO 9001 2015 Standardı Standartları Maddeleri Bölümleri ISO nun Anlamı Açılımı Nedir Nelerdir ?

iso 9000 iso 9001 Standartları Nelerdir ? Arasındaki Farklar Nelerdir ?

ISO 9000 standartları 4 standarttan oluşan ve birbirlerini destekleyen içeriklere sahip bir Kalite Yönetim Sistemi Standart ailesidir.

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları aşağıdakiler gibidir.

  • TS EN ISO 9000:2015 Kalite yönetim sistemleri - Temel esaslar, terimler ve tarifler Standardı : Bu standart, ISO 9000 standart serisinin konusunu oluşturan kalite yönetim sistemleri için temel esasları açıklar ve ilgili terimleri tarif eder. 
  • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Şartlar Standardı : Bu Standart  bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin karşılaması için gerekli şartları kapsar: 
  • TS EN ISO 9004:2011 Kalite Yönetim Yaklaşımı - Bir Kuruluşun Sürdürülebilir Başarısı İçin Yönetim Gereklilikler Kılavuzu :  Bu Standart, bir kalite yönetim yaklaşımı vasıtasıyla kuruluşlara sürdürülebilir başarının elde edilmesine destek için kılavuz sağlar. Bu, büyüklüğü, tipi ve faaliyetine bakmaksızın herhangi bir kuruluşa uygulanır. 
  • TS EN ISO 19011: 2011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu: Bu standard, tetkik (İç Tetkik veya Dış tetkik ) programını yöneten kişiyi, tetkikçileri ve tetkik ekipleri de dahil olmak üzere tetkik prosesine katılan bireylerin yeterliliğinin değerlendirilmesi ile ilgili kılavuzluğun yanı sıra, tetkik prensiplerini, bir tetkik programının yönetilmesi ve yönetim sistemi tetkikinin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere, yönetim sistemlerinin tetkiki ile ilgili kılavuzluk bilgilerini kapsar. 

Yukarıda belirtilen standartların bütününe ISO 9000 Standart ailesi denilmektedir.

ISO 9001 Belgesi TS EN ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı şartlarını karşılayan kuruluşlara verilmektedir.

Diğer 3 standart ise yardımcı standartlardır.

TS EN ISO 9000:2015 Kalite yönetim sistemleri - Temel esaslar, terimler ve tarifler Standardı : ISO 9000 standart ailesinde geçen tanımlar terimlerin tariflerinden bahseder

TS EN ISO 9004:2011 Kalite Yönetim Yaklaşımı - Bir Kuruluşun Sürdürülebilir Başarısı İçin Yönetim Gereklilikler Kılavuzu ise ISO 9001 Standardına göre sistem kurmuş firmaların performanslarını iyileştirme için kılavuz bilgiler sağlayan bir standarttır ve hiçbir zaman belgelendirme standardı olarak kullanılamaz.

TS EN ISO 19011: 2011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu ise bütün yönetim sistemleri için ortak olan iç tetkik dış tetkikleri kapsayan tetkik kılavuzudur.

Not: ISO 9000 Belgesi şeklinde ifadeler yanlış ifadelerdir Doğrusu ISO 9001 Belgesi şeklindedir. 

iso 9001 2015 Standardı Nedir ? ISO 9001 Açılımı Anlamı Nedir ?

iso 9001 2015 Standardı;

Uluslararası Kalite Yönetim Sisteminin en son versiyonu  olan ve Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulmasında ve Belgelendirilmesinde referans standarttır.

Bir şirket firma ISO 9001 Belgesi alacağı zaman ISO 9001 2015 standardına göre Kalite Sistemini kurar ve Belgelendirme kurumlarından ISO 9001 2015 Standardının şartlarını karşılayıp karşılamadığının denetimini yaptırır.

ISO 9001 2015 Standardı aşağıdaki şart ve kapsamlarda kullanılır

  • Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarını karşılayan ürünü, düzenli olarak sağlama yeteneğini göstermeye ihtiyaç duyduğunda,
  • Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygunluk güvencesi için gereken prosesler dahil sistemi etkin olarak uygulayarak müşteri memnuniyetini artırmayı amacıyla 

ISO 9001 2015 Standardının Açılımı Anlamı Nedir ?

Dünyada EN ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı şeklinde

Türkiye’de ise TS EN ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı şeklinde

Yazılmakta ve ifade edilmektedir.

Burada

TS : Türkçe Standart anlamın da kullanılmaktadır Yani Standardın Türkçeye Çevrildiğini belirtir.

EN : Avrupa Normu kısaltmasıdır.

ISO  : Uluslararası Standartlar Teşkilatının kısaltmasıdır.

9001 : Standart Numarasıdır herhangi bir özel anamı yoktur.

2015 : Versiyon Revizyon Numarasıdır her 8 yılda bir değişmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi : Standardın Adıdır.

iso 9001 Standart Maddeleri Bölümleri Nedir ?

ISO 9000 2015 Standardı  diğer Yönetim Sistemi standartları ile uyumunu arttıran High Level Structure denilen üst düzey yapı şeklindedir.

ISO 9001 2015 Standardı 10 maddeden oluşmaktadır.

ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının Ana Maddeleri ve Alt Maddeleri Bölümleri aşağıdaki gibidir.

 
1 KAPSAM
2 ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3 TERİMLER TARİFLER
4 ORGANİZASYON YAPISIOrganizasyon ve yapısını anlama
İlgili tarafların İhtiyaç ve beklentilerin anlaşılması 
Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme
Kalite yönetim sistemi ve Süreçleri

5 LİDERLİK 5.1 Liderlik ve taahhüt
5.2 Kalite Politikası
5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler
6 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN  PLANLAMASI
6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
6.2 Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
6.3 Değişikliklerin Planlaması
7 DESTEK
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilikler
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
8 ÜRÜN VE HİZMET GERÇEKLEŞTİRME
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
8.2 Ürün ve Hizmetleri ihtiyaçlarının tespiti
8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarim ve  Geliştirilmesi 
8.4 Dış Kaynaklı Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
8.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
8.6 Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması
8.7 Uygun Olmayan Süreç çıktılar, Ürünler ve hizmetlerin Kontrolü
9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.2 İç denetim
9.3 Yönetim Gözden Geçirilmesi
10 İYİLEŞTİRME
10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler
10.3 Sürekli iyileştirme