‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

iso Belgesi Kalite Belgeleri Alacakların Alan Firmaların Dikkatli Olması Gereken Konular Nedir ?

Iso Belgesi Veren Belgelendirme Kuruluşları Firmaları Nedir Kimlerdir ?

Türkiye’de iso belgesi Kalite Belgeleri  belgelendirilmesi alanında hizmet veren 150’ ye yakın iso Belgelendirme kuruluşu vardır. Belgelendirmede esas olan akreditasyon yani yetkinlikdir. Her ülkenin kendisine has milli akreditasyon kuruluşu vardır. Örnek verecek olursak, Türkiye’de TÜRKAK, İngiltere’de UKAS, Almanya’da DAR/TGA akreditasyon kuruluşlarıdır. Ülkelere has olan bu milli akreditasyon kurumları yetkilerini IAF kurumundan alırlar. Akreditasyon kurumları belgelendirme işlemlerini bizzat kendileri yapmazlar, yetkilerini işte başında söz ettiğim 150’ye yakın Belgelendirme kuruluşlarına devrederler. Tabi ki bu yetki devri ortak akreditasyon kurallarına göre verilmektedir. Yetkinin devri söz konusu olduğu gibi usulsüz durumlarda, gereği gibi denetim yapmama, bağımsızlık ve tarafsızlıktan ayrılma gibi hususlar yetkinin geri alınmasına yol açan durumlardır.

Iso Belgesi Veren Belgelendirme Kuruluşlarının Görevleri Nedir Nasıl Hareket Etmelidir?

iso Belgesi Kalite Belgesi Belgelendirme hizmetinde şunu açıkça belirtmek gerekir ki; Belgelendirme kuruluşu hiçbir zaman iso belgesi danışmanlık hizmeti veremez, Belgelendirme kuruluşunu yetki sınırı yalnızca denetim yapmak, şartlara uygun firmaları belgelendirmektir. O nedenle bir organizasyonun Belgelendirme hizmeti almadan önce şartları yerine getirmesi önemli bir unsurdur. Şartların yerine getirilmesinde organizasyonlara Danışmanlık, Eğitim destek hizmeti vermek Belgelendirmenin dışında Danışmanlık ve Eğitim firmalarının işidir.

Iso Belgesi Kalite Belgeleri Alacak Firmalar  Ne Yapmalıdır Nereden Başlamalıdr?

ISO  Belgesi Kalite Belgeleri alacak Firmalar  yukarıdaki beliritilen nedenlerden dolayı  belgelendirmeden önce nasıl bir danışman kuruluşu ile çalışmalıyım? Sorusu Belgelendirme hizmetinin sonucu açısından önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Amacına uygun belgelendirme hizmeti alma konusunda birincisi, ciddi bir şekilde hizmet almak isteyen firmaların iso belgesi danışman firmaları seçmede gösterdikleri özen, ikincisi de iso belgesi belgelendirme hizmeti almak istedikleri kuruluş çok önemli bir etkenlerdir.

Iso Belgesi Danışmanlık Eğitim Firmaları Nedir Nasıl Hareket Etmelidir?

iso belgesi Danışmanlık Eğitim kuruluşları sizleri belirli bir kuruma yönlendiren kuruluşlardan olmasından ziyade verilecek hizmetin niteliğine, iso belgesi danışmanlık hizmetinin maiyetine önem veren bir yaklaşımla hizmet vermelidirler. Tıpkı iso belgesi belgelendirme kuruluşları gibi iso kalite belgesi Danışman kuruluşlarda Tarafsızlık, Bağımsızlık gibi meslek etik ilkelerine bağlı kalmalıdırlar.

Yaklaşım açısından, organizasyon nereden iso belgesi almak isterse istesin, her durumda belirli bir kalitede hizmet vermeye istekli bir kuruluş olması önemlidir.

Daha sonra karar verilecek husus ise iso belgesi veren Belgelendirme kuruluşlarının seçiminde yaşanan güçlüklerdir.

iso Belgesini Nereden Hangi Kuruluştan Alınmalı  ? Kaç Çeşit Iso Belgesi veren Kuruluş var Hangisi Seçilmeli Nelere Dikkat Edilmeli?

Burada sektörel tecrübeler doğrultusunda, edindiğimiz bilgiler doğrultusunda iso kalite belgesi Belgelendirme hizmeti veren yaklaşık 150 kuruluşun üç farklı belgelendirme hizmeti verdiğini görmekteyiz:

iso Belgesi Belgelendirme Kurumları 3 kategoride sınıflandırılmıştır.
Birincisi: Kurumsal olarak belgelendirme etiğine kurallarına tam riayetle iso belgelendirme hizmeti vermek. Bu tip kuruluşlar uluslar arası alanda marka değerli yüksek tanınmış kuruluşlardır.

İkincisi: Kurumsal olarak iso belgelendirme etiğine kurallarına riayet etmede zorlanarak belgelendirme hizmeti vermek. Bu tip kuruluşlar marka değeri Birinci seçenektekileri ne nispeten daha az tanınmış kuruluşlardır.

Üçüncüsü: Ver parayı al belgeyi tarzında iso belgelendirme hizmeti vermek. Bu tip kuruluşlar yerli ve yabancı belgelendirme kuruluşu olsun fırsatını buldukça pervasızca belge dağıtan kuruluşlardır.

Kurumsal olarak iso belgelendirme etiğine kurallarına tam riayette örnek gösterilebilecek bir çok iso belgelendirme kuruluşu var. Bu tip kuruluşlar akreditasyon kurallarına tam riayet ederler ve danışman kuruluşlarla da ilişkilerini tarafsızlık, bağımsızlık üzerine inşa ederler. Ancak bu tarafsızlık, bağımsızlık denetimler esnasında da kendini gösterir. Söz ona tarafsızlık, bağımsızlık deyip de çay içmeye denetime giden kuruluşlar gibi bir tarafsızlık değil, ciddi manada denetçiler işlerini yaparlar, gördükleri objektif delilleri organizasyonlara bildirirler. Ancak bu tarz bir belgelendirme hizmeti almamın organizasyonuma ne faydası olacak?  Şeklinde bir soru akla gelebilir. Belgelendirme hizmeti organizasyonların kalite performansı artıracak, katma değer oluşturacak hizmetlerdir. Bunun yanı sıra marka değeri yüksek bir belgelendirme kuruluşundan iso belgesi almanız sizlerin kalite, müşteri memnuniyeti gibi ilkelere ne kadar önem verdiğinizin de göstergesi olabilmektedir.

Kurumsal olarak belgelendirme etiğine kurallarına riayet etmede zorlanarak iso belgelendirme hizmeti veren kuruluşlar, pazarın verdiği rekabete direnmek zorunda kalan kurumlardır. Bu tip kurumlarda ciddi bir şekilde denetimlerini yaparlar, iso belgesi verilecek organizasyonlarda şartların sağlanması için azami gayret sarf ederler. Bu tarz bir iso belgelendirme hizmeti yoluna gidenler kalite performansını aşama aşama iyileştirmeyi hedefleyen, belgelendirme hizmeti için çok yüksek miktarlarda ücret ödeme yapmak istemeyen,  ancak usulüne uygun olarak belge almak isteyen ilerde de belgeden dolayı iptal, geçersizlik vb. durumlarla karşılamak istemeyen organizasyonların tercihidir.

Ver parayı al belgeyi tarzında iso belgelendirme kuruluşları ise bu konuda genişçe bir sektör halini alan marka-patent firmaları, Danışman kuruluşlar karşımıza çıkmaktadır. Genel yapı bir belgelendirme kuruluşu türev bir danışman kuruluş kurmakta, bu kuruluşa el altından destek vermekte, bir nevi danışman kuruluşu belgelendirme satışı yapan kurumlar gibi kullanmaktadır. Rekabetinde verdiği hırsla bir müddet sonra iş çığırından çıkmakta bağımsızlık, tarafsızlık, denetim, kalite, müşteri memnuniyeti gibi ilkelerin yerini “Ver parayı al belgeyi” durumuyla karşı karşıya gelinmektedir. Tabi ki üzülerek söylemeliyim ki bu durum bir arz talep doğrultusunda yürüyen ilişkilerden meydana gelmektedir. Bu tarz kuruluşlardan belge almak isteyenler, yalnızca belgem olsun, kalite performansını sadece göz boyamadan ibaret göstermelik olarak deklere etmek isteyen organizasyonların tercihidir. Ancak şunu belirtmeliyim ki bu tarz bir kuruluştan belge almak, her an belge veren kuruluşun belgesinin elinde alınmasını, belge için ödenen paraların deyim yerinde ise buhar olup uçup gitmesiyle sonuçlanabilir.

Sonuç olarak, günümüzde tüm sektörlerde olduğu gibi belgelendirme sektöründe de hizmetin ve kalitenin belirleyicisi müşterilerdir. Nasıl bir belgelendirme hizmeti almak istediğinizi kararı sizlere aittir. Bizler tecrübe doğrultusunda doğru bildiklerimizi sizlere aktarmakla yükümlüyüz.