‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

Kamu İç Kontrol Sistemi Bilgilendirme Eğitimi Süresi

Eğitim Seminer Süresi 2 gün dür.

Kamu İç Kontrol Sistemi Bilgilendirme Eğitimi İçeriği

 1. 5018 Sayılı yasa kapsamı ve değerlendirmesi   
 2. İç Kontrol Temel Kavramlar - COSO Yaklaşımı
 3. Stratejik Plan - İç kontrol nedir?
 4. COSO yaklaşımı
 • Kontrol ortamı için standartlar : Yönetim sistemleri ile ilişkisi
 • Risk değerlendirme standartları : Risk yaklaşımına bakış
 • Kontrol faaliyetleri standartları : Yönetim sistemleri ile ilişkisi
 • Bilgi ve iletişim standartları : Yönetim sistemleri ile ilişkisi
 • İzleme standartları : Yönetim sistemlerle ilişkisi
 1. İç kontrol yaklaşımını oluşturan bileşenler nelerdir?
 • Stratejik Plan – İç Kontrol Ortamı – İç Kontrol Ortamı Eylem Planı ilişkisi
 • Eylem Planı hazırlama aşamaları ve gerekçeleri
 1. Yönetim sistemleri ile İç Kontrol ve İç Denetim İlişkisi
 2. İç Kontrol Sistemi ve PUKO Modeli
 3. İç Kontrol Sisteminin oluşturulmasında görev alacak birimler
 4. İç Kontrol Sisteminin kurulmasında Üst Yöneticilerin sorumlulukları
 5. Standart 1 den Standart 18 e kadar Kurumun İç Kontrol Standartları Eylem Planın her bir standartla ile ilgili yapılacak eylemler hakkında bilgi.
 • Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
 • Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
 • Standart: 3. Personelin yeterliliği ve performansı
 • Standart: 4. Yetki Devri
 • Standart: 5. Planlama ve Programlama
 • Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri
 • Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
 • Standart: 9. Görevler ayrılığı
 • Standart: 10. Hiyerarşik kontroller
 • Standart: 11. Faaliyetlerin sürekliliği
 • Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri
 • Standart: 13. Bilgi ve iletişim
 • Standart: 14. Raporlama
 • Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi
 • Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
 • Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi
 • Standart: 18. İç denetim