‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı Nedir Nasıl Hazırlanır İç Kontrol Sistemi Nasıl Oluşturulur Danışmanlık Hizmeti

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı Nedir Nasıl Oluşturulur?

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı hazırlama İç Kontrol Sistemi Oluşturma ile ilgili , “kamu kurumunun mevcut iç kontrol sistemini Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek için yapılması gereken çalışmalar ile bu çalışmaların başlama ve bitirme tarihlerinin, sorumlu ve işbirliği yapılacak birim, kurul, grup ve kişilerin belirlenmesi, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması yapılan Plana Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı denir.

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı,  kamu kurumunun tüm organlarını ve çalışanlarını kapsar. Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55 inci maddesi, Bu maddeye dayanılarak 31.12.2005 tarihli ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Bu yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine dayanılarak hazırlanmalıdır.

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı çerçevesinin “kurum” tarafından algılanması, farkındalığının sağlanması için bir eğitim programı uygulanmalıdır. İç Mali Kontrol Standartları Tebliğine göre kurulması gereken iç kontrol yapısının 5 bileşen – 18 standart – 79 alt başlık için kurumun mevcut durumu, stratejik plan beklentileri gözden geçirilmeli, çözümlenmeli ve dokümante edilmelidir.

Kamu İç Kontrol Sistemi Standartları Nedir Nelerdir ?

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde beş bileşen esas alınarak aşağıdaki 18 standart ve her bir standart için gerekli toplam 79 genel şart belirlenmiş bulunmaktadır. Belirlenen bileşenler ve standartlar şunlardır:

1- Kontrol Ortamı Standartları Standart: 1- Etik Değerler ve Dürüstlük Standart: 2- Misyon, organizasyon yapısı ve görevler Standart: 3- Personelin yeterliliği ve performansı Standart: 4- Yetki Devri 2- Risk Değerlendirme Standartları Standart: 5- Planlama ve Programlama Standart: 6- Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 3- Kontrol Faaliyetleri Standartları Standart: 7- Kontrol stratejileri ve yöntemleri Standart: 8- Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi Standart: 9- Görevler ayrılığı Standart: 10- Hiyerarşik kontroller Standart: 11- Faaliyetlerin sürekliliği Standart: 12- Bilgi sistemleri kontrolleri 4- Bilgi ve İletişim Standartları Standart: 13- Bilgi ve iletişim Standart: 14- Raporlama Standart: 15- Kayıt ve dosyalama sistemi Standart: 16- Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 5- İzleme Standartları Standart: 17- İç kontrolün değerlendirilmesi Standart: 18- İç denetim

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planın İçeriği Bölümleri Nedir Nelerdir ?

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı için Standart No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kurumdaki Mevcut Durum Eylem No Öngörülen eylem veya eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği yapılacak birim(ler) Çıktı / sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama

Başlıklarını içerecek bir tablo hazırlanarak “kurum” tarafından öngörülen eylemler birleştirilmelidir.

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı Hazırlanır iken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı ilgili en üst yönetici tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya başlanmalıdır.

Kamu İç Kontrol Sistemi oluşturma ile ilgili aşağıdaki uyarılarımız mutlaka dikkate alınmalıdır.

İç kontrol sistemi, mali iş ve işlemlerle sınırlı değildir. En üst kademeden en alt kademeye tüm kurum çalışanlarının sorumluluğundadır. İç kontrol sisteminin oluşturulması, işletilmesi, izlenmesi ve geliştirilmesinden yönetim sorumludur. İç kontrol sistemi, belli noktalarda, belli alanlarda ve belli zamanlarda değil; tüm faaliyetleri kapsayan devamlılık esasına dayanan bir süreçtir. Sadece yazılı dokümanlara dayanmaz. Güçlü ve pozitif bir ortamı da ifade eder.

Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı Hazırlama Danışmanlık Hizmetleri Nedir ? 

ICT SERT Eğitim Danışmanlık Firması olarak şu ana kadar iç kontrol sistemi oluşturmak isteyen bütün kamu kurumlarına iç kontrol sistemi oluşturma ve Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı Hazırlama danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Görüştüğümüz kurumların bazıları Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planını  Maliye Bakanlığının zorlaması ile yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından hazırladıklarını gördük fakat incelediğimiz Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planları hiç bir şekilde iç Kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde kurulmasına yardımcı olacak eylemler değil yapılan işlem genellikle yasal yükümlülük yerine getirilsin Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planımız olsun mantığı ile hazırlanmış.

Şunu unutmamalıyız ki iç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesi için mutlaka Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planının sağlıklı ve profesyonel bir uzmanın gözetiminde ve yönlendirilmesi ile hazırlanmalı. başka bir kurumun hazırlamış olduğu Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planına benzeterek hazırlamak sadece yasal yükümlülüğü yerine getirmek anlamı taşır ve kurulacak iç kontrol sistemine hiç bir faydası yoktur. o yüzden Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planı hazırlanmış kurumlarda bile İç Kontrol Sistemi oluşturma danışmanlığı yapmadan önce Kamu İç Kontrol Sistemi Eylem Planını tekrar gözden geçirmekteyiz ve katılımcı bir yaklaşımla revize etmekteyiz.