‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

OHSAS 18001 Belgesi Neden Niçin Alınır Hangi Firmalar Kimler Alabilir Yararları Faydaları Nedir Nelerdir ?

OHSAS 18001 Belgesini Hangi Firmalar Kimler Alabilir?

OHSAS 18001 belgesini ister çok tehlikeli sınıfta yer alıp sanayi kuruluşu olsun ürün üretsin ister az tehlikeli sınıfta yer alıp hizmet sektörü olsun aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa her sektöre firmalara uygulanabilir ve aşağıdakileri gerçekleştirmek isteyen her firma şirketler OHSAS 18001 belgesi alabilir.

  • Faaliyetleri ile ilgili olarak, İş Sağlığı Güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemi oluşturmak isteyen Firmalar,
  • OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek isteyen firmalar,
  • OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak isteyen ve bu uyumu başkalarına göstermek firmalar,
  • Firmanın OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini sağlamak firmalar,

OHSAS 18001 Belgesi Neden Niçin Alınır ? OHSAS 18001 Belgesinin Yararları Faydaları Nedir Nelerdir ?

Ohsas 18001 Belgesi Neden Niçin Alınır ?

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek Motivasyon ve katılımı arttırmak Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalı ve OHSAS 18001 Belgesi almalıdır

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

Ülkemizde OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

Bu sistemle, çalışanlar, OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

OHSAS 18001 Belgesinin Faydaları Yararları Nedir Nelerdir ?

OHSAS 18001 Belgesi almanın Kısa Vadeli Faydaları Yararları aşağıdaki gibidir 

• Hastalık ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar,

• Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer ve para tasarrufu sağlar,

• Yönetimin hazır bilgi kalitesini iyileştirerek, karar verme kabiliyetini geliştirir,

• İş Sağlığı ve Güvenliği kanunları (6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelikler, tebliğler, tüzükler ) ile uyumu sağlar,

• Firmanın imajını ve ününü geliştirir

 

OHSAS 18001 Belgesi almanın Uzun  vadeli Faydaları Yararları aşağıdaki gibidir 

• Önemli risklere maruz kalma ile ilgili artan anlayış ve bilgi sonucu etkin stratejik planlama yapılması,

• Arzu edilmeyen İş Sağlığı ve Güvenliği sonuçlarının önceden görülebilmesi hüneri nedeniyle düşük işçi tazminatları,

• Pozitif İşçi Sağlığı ve Güvenliği sonuçları ve bunun tesisi için iyi hazırlık,

• Denetim sürecinin geliştirilmesi,

• İş Sağlığı ve İş Güvenliği programlarının uygunluğu, verimliliği ve etkinliği anlamında iyi sonuçlar elde edilmesi,

• Organizasyon içinde ve dışındaki guruplar arasında gelişmiş haberleşmedir.