‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

Sera Gazı Emisyon İzleme Planı Nedir ? Nasıl Hazırlanır Nereye Sunulmaktadır Danışmanlık Firması ve Danışmanlık Faaliyetleri Nedir Nelerdir?

Sera Gazı Emisyon İzleme Planı Nedir ?

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Hakkında Yönetmeliğine göre Sera Gazı Emisyonlarını izlemesi ve raporlaması gereken Tesislerin Sera Gazı İzleme ve Raporlama Tebliğ ilkelerine bağlı kalarak  sera gazı emisyonlarını izlemek için şeffaf, tutarlı, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir bir şekilde izleme yöntemini Beyan etmesine Sera Gazı Emisyonları İzleme Planı denir.

Sera Gazı Emisyonları İzleme Planı;  İşletmelerin Tesislerin Sera Gazı Emisyonlarını nasıl izleyeceğini nasıl takip edeceklerini izleme yöntemleri, kaynak akışları, emisyon kaynakları, emisyon noktaları kademe gereksinimleri, tesisi kategorisi,  veri akış faaliyetleri ile ilgili prosedürler, belirsizlik hesaplamaları, risk analizlerini, ortaya koyduğu bir beyandır. 

Beyan kelimesini özelikle üstüne bastırarak vurgulamamızın sebebi Çevre Şehircilik Bakanlığının Tesislerin sunmuş olduğu İzleme Planını Tebliğ hükümlerine ve işletmenin sunmuş olduğu bilgilere bağlı olarak değerlendirmesi ve onaylamasıdır. Tesisler Sera Gazı İzleme Planında verecekleri eksik bilgi veya yanlış bilgiler Bakanlığın Sera Gazı izleme planını kontrol ederken tespit edemeyeceği bilgilerdir ve işletmelerin verdiği bu bilgileri Bakanlık doğru olarak kabul eder. Fakat Bu bilgilerin doğru olup olmadığı Çevre Şehircilik Bakanlığın Yetki vermiş olduğu Sera Gazı Doğrulayıcı Firmaların Doğrulama Kuruluşlarının Sera Gazı Emisyon Raporunu doğrulamak için yaptığı doğrulama faaliyetlerinde ortaya çıkmaktadır. Doğrulayıcıların yapmış olduğu doğrulama faaliyetlerinde izleme Planı beyanında vermiş olduğu eksik bilgiler veya yapılan yanlışlıklar düzeltilmeden Emisyon Raporları doğrulanmamaktadır.

Sera Gazı Emisyon İzleme Planı Hazırlama Danışmanlık Firması Gerekliliği Nedir?

Yukarıdaki bilgiler ışığında Sera Gazı İzleme Planını hazırlamak bir profesyonel danışmanlık hizmetinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yanlış beyan edilen İzleme Planları Bakanlık tarafından onaylansa bile Doğrulayıcı Kuruluşların yaptığı doğrulama faaliyetleri sonucu değiştirilmesi ve bütün yapılan çalışmaların başa dönmesi anlamına gelmektedir.

ICTSERT Uzman Danışman Kadrosu ile siz Müşterilerine Sera Gazı İzleme Planını eksiksiz tutarlı karşılaştırılabilir ve sürekli iyileştirme prensipleri doğrulusunda Hazırlama konusunda danışmanlık Hizmetleri vermektedir.

Sera Gazı Emisyon İzleme Planı Nereye ve Nasıl Sunulur?

Sera Gazı İzleme Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Hazırlamış olduğu  elektronik ortamdaki İzleme Şablonu üzerinden hazırlanmakta ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır.

Sera Gazı İzleme Planı, Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra Bakanlığın bir sonraki kararına kadar geçerli olacaktır. Emisyon Raporlarını onaylayan doğrulayıcı kuruluş ya da işletme tarafından gerekli görülmesi durumunda, Sera Gazı İzleme Planında değişiklikler ve iyileştirmeler istenebilecektir.

Yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler yine elektronik ortamda yapılmaktadır.  Sera Gazı İzleme Planında yapılan değişiklikler yeniden Bakanlık tarafından onaylanması gerekmektedir. Sera Gazı İzleme Planı; emisyonların izlenmesi ve izlenen emisyonların Emisyon Raporu altında doğru bir şekilde raporlanması için bir yöntem önerir. Bu izleme yöntemi, tesiste teknik ve malî yönden uygulanabilecek bir yöntem olmalıdır. Sera Gazı İzleme Planının yanlış kurgulanması ve bazı emisyon kaynaklarının unutulması emisyon miktarının tamamen yanlış hesaplanmasına neden olacağından, Sera Gazı İzleme Planının doğru ve eksiksiz olması son derece önemlidir.

Sera Gazı İzleme Planı Nasıl Hazırlanır ? Danışmanlık Faaliyetleri Nedir Nelerdir?

ICTSERT olarak Sera Gazı İzleme Planı Hazırlama konusunda aşağıdaki danışmanlık faaliyetleri verilmektedir.

 • Sera Gazı Emisyon İzleme Planının Hazırlanması (İlk defa Sera Gazı İzleme Planı sunacak olan işletmeler için)
 • Sera Gazı Emisyon İzleme Planının Revize Edilmesi (Bakanlık tarafından onaylanmış fakat doğrulayıcı kuruluşlar tarafından onaylanmamış Sera Gazı İzleme Planının revizyonu ile ilgili danışmanlık)

Danışmanlık Faaliyetlerimizde aşağıdaki Faaliyetler Sırası ile Gerçekleştirilir.

 1. TESİSİN MEVCUT DURUM ANALİZİ
  1. Sera Gazı İzleme ile ilgili Tesisin Sorulularının Belirlenmesi
  2. Tesis ve faaliyetlerinin tarifi,
  3. Emisyon kaynaklarının tespiti, hangi sera gazlarının yayılmakta olduğunun tespiti
  4. Tesisin yıllık tahmini emisyonlarının belirlenmesi
  5. Tesis kategorisinin belirlenmesi
 2. SERA GAZI İZLEME YÖNTEMİNİN TESPİTİ
  1. Hesaplama temelli seçilirse; 
   1. Kullanılacak yöntemin tespiti
   2. Kaynak akışının tespiti
   3. Kademeleri tespiti (Karar Ağacı)
   4. Faaliyet verisinin tespiti
   5. Hesaplama faktörlerinin belirlenmesi
   6. Hesaplama için varsayılan değerler mi kullanılacak? Analiz mi yapılacak? Bu işlemin her iki yönden hesap edilerek ve mevzuat da dikkate alınarak işletmenin menfaatine hareket edilmesi.
   7. Gerekli hesaplamaların yapılarak “Elektronik İzleme Planın alt yapısının hazırlanması
  2.  Ölçüm temelli yöntem seçilirse
   1. SEÖS’ün işletmeye anlatılması
   2. CO2 ve N2O emisyonlarının izlenmesi
   3. Varsa transfer edilen ve dahili CO2 emisyonlarının izlenmesi
   4. Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu
   5. Kademelerin tespiti
   6. Verilerin toplanması, kayıp veri, emisyon hesabının teyit edilmesi
   7. Gerekli hesaplamaların yapılarak “Elektronik İzleme Planın alt yapısının hazırlanması
 3. BELİRSİZLİK DEĞERLENDİRMESİ
  1. Belirsizlik Hesaplamaları ile ilgili prosedürlerin Hazırlanası
  2. Faaliyet Verilerini veya Emisyonların İzlendiği Ölçüme Cihazlarının Belirsizlik Hesaplamaları
  3. Kaynak Akışlarına ait Birleşik Belirsizliklerin Hesaplanması  ve Hesaplama Dokümanlarının sisteme Yüklenmesi
 4. VERİ YÖNETİMİ VE KONTROLÜ SİSTEMİNİN KURULMASI
  1. Veri Akışı ve Kontrol Sistemine Yönelik Dokümanların Hazırlanması
  2. Sera Gazı Emisyon İzleme Hesaplama ve Raporlama Prosedürü
  3. Veri Akış Şemaları
  4. Risk Analiz  ve Değerlendirme Prosedürü
  5. Ölçüm Ekipmanlarının Kalite Güvence Prosedürü
  6. Bilgi Teknolojileri Kalite Güvence Prosedürü
  7. Verilerin İncelenmesi Değerlendirilmesi ve Kontrolü  Prosedürü
  8. Düzeltme ve Düzeltici Faaliyetler Prosedürü
  9. Dış Kaynaklı Faaliyetlerin Kontrolü Prosedürü
  10. Veri Boşluğu Kontrolü Prosedürü
  11. Kayıtların Muhafazası ve Kontrolü Prosedürü
  12. Risk analizi sonucu yapılacak Kontrol Faaliyetlerine ilişkin Prosedürler
  13. Bütün Veri akışını kontrolü sağlayan personellerin Görev Tanımları