‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü


Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık Tesis Güvenlik Kişi Güvenlik Belgesi Nedir Nasıl Nereden Alınır Ücreti Maliyeti Nedir

Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık Faaliyetlerimiz Nedir ?

Tesis Güvenlik Belgesi almak isteyen firmalar  Tesis Güvenlik Belgesi Yönetmeliklerine ve Yönergelerine göre Tesis Güvenlik Belgesi alacakları Tesiste bazı fiziki güvenlik şartlarının sağlanması ve belirli çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duymaktadır.

 Bu anlamada Tesis Güvenlik Belgesi alacak Firmalar Profesyonel bir Tesis Güvenlik Danışmanlık Firmasına ihtiyaç duymaktadır. 

ICTSERT Danışmanlık

Tesis Güvenlik Başvuruların nasıl yapılacağı Kişi güvenlik belgelerinin nasıl alınacağı Tesis Güvenlik Belgesi El Kitabının nasıl hazırlanacağı Tesis Güvenlik Belgesi Yönetmeliğinde ve Yönergelerinde Tesis Güvenlik Belgesi  ile ilgili istenen şartları belirten yönergelerdeki fiziki ve dokümantasyon açısından nelerin yapılması gerektiği Tesis Güvenlik Belgesinde ihtiyaç olan ürünlerin satışı konularında danışmanlık Hizmeti vermektedir. 

ICTSERT Danışmanlık Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili aşağıdaki Danışmanlık Hizmetlerini vermektedir.

 • Tesis Güvenlik Belgesi alacak Firmalara Ön Denetim  Hizmeti
 • Tesis Güvenlik Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesi Alınması Danışmanlık Hizmeti
 • Tesis Güvenlik Belgesi Ürünlerinin Satışı 

ICTSERT tarafından verilen Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık ve Denetim Hizmetlerimizin detayları aşağıdaki gibidir.

Tesis Güvenlik Belgesi alacak Firmalara Ön Denetim  Hizmetimiz Nedir ?

Projede Çalışacak Danışman Sayısı:

 Her Denetim  için en az 1  Uzman Tesis Güvenlik Danışmanı görevlendirilmektedir.

Denetim Hizmetinin Detayı:

 Tesis Güvenlik Belgesi almak isteyen Firmaların Tesis Güvenlik Belgesi alma sürecine Başlamadan önce mevcut durumlarının Tesis Güvenlik Belgesi alma kriterlerine uygun olup olmadığı ne tür eksikliklerinin olduğu ne kadar sürede ve hangi maliyetlerde eksikliklerine giderebileceklerini öğrenmeleri amacıyla Uzman Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlarımız Tesisi yerinde inceleyerek firmaya bir rapor sunmaktadır.

Raporun Detayı :

 • Mevcut Durumuna göre Tesis Güvenlik Yönetmelik ve Yönergelerine göre eksiklikleri
 • Eksiklikleri gidermek için yapacakları çalışmalar
 • Eksikliklerin Giderilmesi için Ortalama Gider Maliyetleri
 • Eksikliklerin Giderilmesi için ortalama Zaman ve süre

Ön Denetim Süresi :  

Yerinde Denetim 1 gün Raporlama 1 gün olmak üzere toplam 2 gün .

Ön Denetim Ücreti :

750 TL+KDV dir.  Fatura karşılığı denetimden önce yarısı tahsil edilmektedir.

Denetim Hizmeti Dışındaki Ücretler :

Ankara ve İstanbul dışındaki projelerde konaklama ve yol ücretleri talep edilmemektedir.

Diğer şehirler için yol ve konaklama ücretleri Denetim ücretlerine ek olarak tahsil edilmektedir.

Tesis Güvenlik Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesi Alınması Danışmanlık Hizmetimiz Nedir ?

Projede Çalışacak Danışman Sayısı:

 Her Proje için en az 2 Uzman Danışman görevlendirilmektedir.

Danışmanlık Hizmetinin Detayı:

Tesis Güvenlik Belgesi almak isteyen Firmaların

 • İhtiyaç Duyulan Nato Tesis Güvenlik Belgesi veya Milli Tesis Güvenlik Belgelerinden Hangisinin alınmasının belirlenmesi
 • Tesis Güvenlik Belgesi Gizlilik sınıfının Belirlenmesi
 • Tesis Güvenlik Yönergesine göre yapması gereken alt yapı fiziki şartların belirlenmesi,
 • Tesis Güvenlik Yönergesine göre yapılması gereken izin başvuru vb işlemlerin koordinasyonu
 • Kişi güvenlik Belgesi alacak personelin belirlenmesi ve Başvuru Dosyalarının Hazırlanması,
 • Tesis Güvenlik ile ilgili El Kitabı ve diğer Dokümanların Hazırlanması
 • Tesis Güvenlik Belgesi Denetimlerde belirlenen eksikliklerin giderilmesi
 • Tesis Güvenlik Belgesinin alınması

Proje Süresi :

8 ay (20 Adam/Gün)

Hizmet Kapsamı Dışında Kalan Ücretler

 • MSB ye ödenecek Ortalama 2000$+KDV Belge ve Başvuru Harç Ücretleri
 • Kurumunuzda yapılan çalışmalar için kullanılan Dokümantasyon çalışmalarındaki dosya, klasör, çıktı vb ofis malzemesi ücretleri
 • Yangın Sistemleri ve Yangın Tatbikat Giderleri
 • İlk Yardım Eğitim Giderleri
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Giderleri
 • Fiziki Güvenlik Giderleri(Kablolama, çelik kapılar, etiketlemeler, kamera sistemleri vb)
 • Etiket ve Levha Bastırma Giderleri
 • Bilgi Güvenliği Kapsamında Alınacak Tedbirlere Ait Giderler
 • Bilişim Firmaları için Tempest giderleri
 • Güvenlik Görevlisi çalıştırma giderleri
 • Ankara ve İstanbul dışındaki Projelerde Danışmanlarımızın hizmet günleri içerisindeki yol ve  konaklama masrafları 

Tesis Güvenlik Belgesi Ürünlerinin Satışı Hizmetlerimiz ve Ürünlerimiz Nedir ?

Tesis Güvenlik Belgesi danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra Tesis Güvenlik Belgesi alacak firmaların ihtiyaç duyduğu Ürünlerin Satışlarını da gerçekleştiriyoruz.

Tesis Güvenlik Belgesi Ürünlerimiz

 • Etiketler
 • Levhalar
 • Çerçeveler
 • Defterler
 • Çelik Kasalar
 • Eğitim Dokümanları

Tesis Güvenlik Belgesi Nedir ?

 Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin Milli Savunma Bakanlığı Tarafından denetlenerek uygun bulunduğunu belirten ve bu kurallara uyan firmaya verilen belgeye denir.

Kişi Güvenlik Belgesi Nedir?

Kişi Güvenlik Belgesi; kişinin, görevi gereği bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgiye nüfuz edebilmesini sağlayan ve/veya bu gibi gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu kontrollü oda ve bölgelere veya gizlilik dereceli yerlere giriş iznini gösteren bir belgedir. Savunma sanayi alanında faaliyet gösterecek şirket/kuruluşlarda çalışan, şirket/kuruluş ve proje güvenliğinin sağlanması amacıyla, hakkında yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda durumu uygun bulunan kişiler için Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamınca düzenlenen belgeye denir. 

Tesis Özel Güvenlik El Kitabı Nedir ?

 Tesis Güvenlik Belgesi alacak firmalara ait tesislerde, gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzeme veya hizmetlerin korunması, tesislerin ve personelin güvenliklerinin sağlanması için alınması gereken tüm tedbirleri içerecek şekilde kuruluş tarafından hazırlanan ve Denetim Heyetince yapılan denetim sonucunda Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından onaylanan dokümana Tesis Özel Güvenlik El Kitabı veya Özel Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği denir. 

Tesis Güvenlik Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgeleri Ne Kadar Sürede Alınır ?

Tesis Güvenlik Belgesi, Kişi Güvenlik Belgeleri 1-2 ay içerisinde almak mümkün değildir.

Tesis Güvenlik Belgesi Alınma Ortalama Süresi : 10-12 ay

Kişi Güvenlik Belgesi Alınması Ortalama Süresi : 4-6 ay

 Tesis Güvenlik Belgesine alacak  firmaların Kişi Güvenlik Belgesini almak zorundadır.

Kişi Güvenlik Belgesi alacak personellerin ise çalıştıkları Firmaların Tesis Güvenlik Belgesi almış olmak zorundadır.

Tesis Güvenliği Belgesi Alan Firmalar Nedir Kimler Alabilir ?

 Tesis güvenliği belgesini özellikle her yıl Ocak ayında yayımlanan Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Silâh ve Mühimmatı Sanayi Listesi'nde yer verilen projelerde görev üstlenmek isteyen kuruluşla Türk Silahlı Kuvvetlerine savunma sanayi ile ilgili Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini Harp sanayi hizmetlerini sunan firmaların Tesis Güvenlik Belgesini almak zorundadır. Yürürlükte bulunan NATO Güvenlik Talimatı, NATO ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Tesis Güvenlik Belgesi almak zorunda olduklarını belirtmektedir. Tesis Güvenlik Belgesi, sanayi güvenliği uygulamaları bakımından gerçek veya tüzel bir kişiye ait bir tesisin, belgede belirtilen gizlilik derecesine uygun durumda olduğunu gösteren idarî bir tespit niteliğinde olup, kuruluşun talebi üzerine ve sadece Türkiye sınırları içinde mal ve hizmet üretmek üzere ve Türkiye Cumhuriyeti şirketler hukuku mevzuatına uygun olarak kurulmuş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından aranan şartları sağlayan kuruluşlar alabilir.

  Ayrıca yabancı ortak bulunduran firmaların bu belgeleri alabilmeleri için TSK için yürütülen projelere ulaşmayacağını belirten taahhütnameler firmanın TÜRK uyruklu en üst yetkilisi tarafından verilmesi gerekmektedir.

Tesis Güvenlik Belgesini Kim Verir Nereden Alınır Kim Denetler Tesis Güvenlik Belgesi Çeşitleri Nelerdir?

İki çeşit Tesis Güvenlik Belgesi vardır Bunlar Milli Tesis Güvenlik Belgesi diğeri  NATO Tesis Güvenlik Belgesidir Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili Başvurular denetim yapma belgeyi verme yetkisi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.

Denetim Ekibi (MSB) Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı İçişleri Bakanlığı ile koordineyi takiben Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcisinin de katılımıyla bir heyet teşkil edilir

NATO’YA İş yapacak firmaların ayrıca NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesini de alması gerekir.

Tesis Güvenlik Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesi Nasıl Alınır Tesis Güvenlik Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesi almak için Neler Yapılır ? 

 • Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı Savunma Sanayii Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.
 • Tesiste bir güvenlik koordinatörü seçilir ve çalışmalardan sorumlu olur.
 • TGB (Tesis Güvenlik Belgesi) başvurusu, kişi güvenlik belgesi başvurusu ile başlar.
 • Şirket hissedarları, yönetim kurulu, üst yönetim ve gizlilik dereceli projelerde çalışması muhtemel her personelin kişi güvenlik belgesi olması zorunludur.
 • Kişi güvenlik belgesi için gerekli evraklar hazırlanarak başvuruda bulunulur.  Kişi güvenlik belgelerinin sonuçlanması Emniyet ve MİT in ilgili kişiler hakkında soruşturma yapması nedeni ile 4-6 ay arasında sürer.
 • Tesis Güvenlik Belgesi için yönergede belirtilen miktarda para ödenir ve başvuru dosyası MSB ye teslim edilir.
 • Özel güvenlik görevlisi çalıştırmak zorunludur. Bunun için valilikten özel güvenlik görevlisi çalıştırma izni alınmalıdır. (5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK KANUN VE YÖNETMELİĞİNE GÖRE HAREKET EDİLİR)
 • tesis güvenlik belgesi denetimi, kişi güvenlik belgesi alındıktan sonra yapılır.
 • Alınması Gereken Önlemler aşağıdakilerdir:
 • Fizikî Güvenlik İçin Alınan Önlemler : (Çevre Güvenliği, Tesis İçi Fizikî Güvenlik): Bina ve tesis içerisi fiziki ve elektronik güvenlik önlemleri ile koruma altına alınmalı. Özel güvenlik Görevlisi çalıştırılmalı. (özel güvenlik görevlisi, özel şirketlerden hizmet alınmak sureti ile sağlanır ve valilikten özel güvenlik görevlisi çalıştırmak için izin almak gerekir). Tesisin giriş çıkışlarını ve önem arz eden bölgelerine giriş çıkışı gösteren kameralar olmalı ve kayıtları saklanmalıdır. Personelin giriş çıkışları için elektronik sistem olmalı, ziyaretçi giriş çıkışları kaydedilmeli, ziyaretçi kartları verilmeli, ziyaretçilerden telefon silah vb. emanetleri binaya girişte alınmalı. Bina içerisinde fotoğraf ve video çekimi yasaklanmalı…. Bunun gibi tesisin güvenliğini sağlayacak sistemler kurulur.
 • Yangına Karşı Alınan Önlemler: yangın tüpleri, duman dedektörü, yangın algılama ve söndürme sistemi olmalı bunları anlatan dokümanlar hazırlanmalı, yangın ekibi oluşturulmalı ve profesyonel yangın eğitimi alınmalı. Yangına karşı alınacak bütün tedbirler alınmalı ve bunlar kayıt edilmeli
 • Toplantı Odası/Odaları İçin Alınan Önlemler: Tesis içerisinde toplantı yapılacak odalarda alınacak önlemler açıklanmalı. Toplantı giriş çıkışlarının kayıt altına alınması, güvenliğinin sağlaması, dışarıdan nüfusun önlenmesi gibi…
 • Personel Güvenliği İçin Alınan Önlemler: personel için kişi güvenlik belgesi alınması, altı ayda bir adli sicil belgelerinin yenilenmesi, güvenlik önlemleri hakkında eğitilmeleri, giriş çıkışlarının kayıt altına alınması vb. tesis için gerekli önlemleri içerir.
 • Evrak, Doküman Ve Malzeme Güvenliği İçin Alınan Önlemler: gizlilik dereceli evraklar üzerinde nasıl çalışma yapılır, evraklar nasıl kayıt edilir, gelen ve giden evrak saklanması nasıl yapılır, gizlilik dereceli evraklar nerede saklanır vb. önlemlerden bahsedilir.
 • Kontrollü Bölge/Bölgelerin Güvenliği İçin Alınan Önlemler: gizlilik dereceli projelerin yürütüldüğü yerlerdir. Buralarda çalışmalar nasıl yapılır, kimler girmeye yetkilidir? Vb. işlemler anlatılır. Bu bölgelerin girişinde girmeye yetkili kişilerin resimli isim listesi belirtilmelidir. Girişler elektronik sistem olmalıdır.
 • Kontrollü Oda Güvenliği İçin Alınan Önlemler: gizlilik dereceli evrak dokümanın saklandığı yerdir. giriş çıkışların kaydedildiği, şifreli ve çift kilit sistemi ile korunan bir yer olması gerekir. Girişinde girmeye yetkili kişilerin resimli listesi bulunur. Vb. güvenlik önlemleri alınmalıdır. Evrak, cd vb. önemli ve gizli kayıt ortamlarının saklanması için kasa, çelik dolap gibi malzemeler alınmalıdır.
 • Bilgi Sistemleri İçin Alınan Önlemler: server, Internet vb. elektronik iletişim için alınacak önlemleri kapsar. TEMPEST kurulması, virüs taraması, bilgisayar şifreleri vb. önlemler anlatılır.
 • Ziyaretler: tesise gelen ziyaretçilerin uyması gereken kurallar anlatılır. Fotoğraf video çekmek yasak, ziyaretçi kartı kullanmak, cep telefonunu emanete bırakmak vb. yabancı ziyaretçiler geldiğinde MSB’ na bilgi verilir. Gizlilik dereceli proje için gelen ziyaretçiler olduğunda 21 iş günü öncesinde MSB’ den izin alınır. Vb önlemler anlatılır.
 • Alt Yüklenici Seçim Kriterleri: Tesis Güvenlik Belgesi şartı olan bir projede çalışıldığında alt yüklenici kullanılırsa, alt yüklenicinin de Tesis güvenlik belgesi olması şartı aranır. Bu projede çalışacak bütün alt yüklenici personelinin de KİŞİ güvenlik belgesi olması şartı aranır.
 • Gizli; Hizmete Özel; Tasnif Dışı gibi kaşeler hazırlanır bütün evraklar yazışmalar gizlilik sınıfına göre kaşelenir, Evrak Kaydı yapılır, kopyaları saklanır. Ziyaretçi kayıt defteri ile gelen ziyaretçiler kayıt altına alınır.