‹ Geri

ANKARA 0312 473 28 29 / İSTANBUL 0216 576 54 01

Hızlı Menü

GARANTİ BELGESİ NEDİR ?

Garanti Belgesi, İmalatçı - üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgeyi ifade eder.

KAPASİTE RAPORU NEDİR ? 

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır. Kira sözleşmelerinin 3 yıldan kısa olması ve veya kiralık makine teçhizatın kiralanma sürelerinin kısa oluşu kapasite raporunun süresini belirleyen etkenler arasındadır.

TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR ?

Türk Standartları Enstitüsü'nde 1964 yılında uygulamaya koyduğu "Standartlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)" ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu uygulama ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

SATIŞ SONRASI YETERLİLİK BELGESİ NEDİR ?

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilenlsanayi malları ile ilgili olarak, Bakanlıkça tejspit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafındarujerilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teklltkadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarda Belek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez acHsine göre düzenlenen belgeyi ifade eder.

GMP BELGESİ (Good Manufacturing Practice ) NEDİR ?

GMP İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI

İnsan sağlığı için üretimi yapılan her ürünün, üretimin tüm aşamalarında ve uygulamalarında yüksek kalite seviyesine sahip olması gereklidir. Bu bağlamda, son yıllarda önce tavsiye kararı olarak başlayan, sonra ABD ve Avrupa Birliği (AB) üyeleri tarafından uygulanması, zorunlu kılınan kararlara göre her türlü Gıda ve sağlık ürünlerinin GMP koşulları altında üretimlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir. Daha sonra ülkemizde Sağlık bakanlığı tarafından bu kurallar bütünü resmi olarak kabul edilmiştir. GMP kurallarını kendi insanlarının sağlığı, gerçekleştirilen çalışmaların ve üretimlerin dünya tarafından kabul edilebilmesi için yerine getirmek ve uygulamak zorundadır.

GOST-R BELGESİ NEDİR ?

Rusya federasyonu sınırları dahilinde toptan ve perakende ticareti yapılan her mal için kalite sertifikası beyanı zorunluluğu vardır. Türkiye'deki TSE belgesi niteliğinde olan Sertifikalar Rusya'da ilgili malın satışını yapmak için ön şart olarak aranmaktadır. Rusya Federasyonu'na yapılan ticaretin ve mal satışının yasal ve güvenli yolu ürettiğiniz mallara sertifika almaktır. GOST-R sertifikası olmayan ürünlerin ucuzcu pazarlar haricinde satılması zordur.

GOST-R belgesinin almak isteyen müşterilerimizin ürünlere ait GTİP numaralarını bize bildirmeleri gerekmektedir.